./code/page.php 罗马尼亚普拉霍瓦工商会上海代表处
人口】约为2152万,其中罗马尼亚族占近90%,其他主要民族有匈牙利族、罗姆族(亦称吉卜赛族)、日耳曼族和乌克兰族,其余民族为俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克、土耳其、鞑靼等。官方语言为罗马尼亚语,主要民族语言为匈牙利语。居民主要信奉东正教、罗马天主教等。

[返回]

版权所有 2011 罗马尼亚普拉霍瓦工商会上海代表处