Manager al sistemelor de management de mediu

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

Cod COR:  325702

Tip curs: autorizat, perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Instruirea personalului departamentului de mediu; Perfectionarea profesionala proprie; Definirea politicii de mediu a organizatiei; Elaborarea programelor de management de mediu; Proiectarea sistemului de management de mediu; Evaluarea aplicarii politicii si a programelor de mediu; Organizarea si supravegherea auditului de mediu; Implementarea sistemului de management de mediu; Monitorizarea si corectarea periodica a managementului de mediu; Proiectarea si gestionarea sistemului informational si de documentare a managementului de mediu; Organizarea departamentului de protectie a mediului; Planificarea activitatilor de protectie a mediului.

Tematica:

 • Prezentarea standardului SR EN ISO 14001:2005
 • Auditarea sistemelor de management de mediu: Prezentarea standardului SR EN ISO 19001:2003; Terminologie; Tipuri de audit; Principii de auditare
 • Programul de audit
 • Activitati de audit
 • Raportarea auditului
 • Competenta si evaluarea auditorilor
 • Tehnici de audit
 • Certificarea si acreditarea
 • Relationarea ocupatiei “Manager al sistemului de management de mediu” cu standardul ocupational

Contact cursuriDurata: 42 ore

Program de desfasurare: de luni pana vineri, orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 780 lei, persoane fizice
 • 850 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Manager de inovare

MANAGER DE INOVARE

Cod COR:  242106

Tip curs: autorizat, specializare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Comunicarea interpersonala; Activitatea in echipa; Elaborarea strategiei de inovare a firmei; Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare a firmei; Coordonarea dezvoltarii profesionale a echipei; Coordonarea culegerii de idei creative; Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare; Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei; Evaluarea procesului de inovare; Asigurarea continuitatii procesului de inovare

Tematica:

Inovarea – contextul actual si capitalul intelectual al firmei; Continuitatea procesului de inovare; Lucrul in echipa; Leadership; Evaluarea procesului de inovare

Contact cursuriDurata:  80 ore

Program de desfasurare: de luni pana vineri, orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 700 lei, persoane fizice
 • 750 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Manager imbunatatire procese (perfectionare)

MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE (perfectionare)

Cod COR:  242108

Tip curs: autorizat, perfectionare

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Dezvoltarea personala continua; Coordonarea echipei de imbunatatire a proceselor; Organizarea locului de munca; Identificarea fluxului de valoare si a factorilor de impact asupra performantelor proceselor; Stabilirea sistemului de indicatori pentru imbunatatirea performantelor proceselor; Determinarea planului de imbunatatire a proceselor; Dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor; Auto evaluarea nivelului de performanta a proceselor; Luarea deciziilor de aplicare a solutiilor de imbunatatire

Tematica:

Managementul schimbarii: managementul schimbarii ca parte a managementului strategic; structurile organizatorice si schimbarea; piedici in calea schimbarii; managementul tranzitiei; cultura organizationala si schimbarea; managementul conflictelor; modele de perceptie a schimbarii; modelul autoestimarii; autoanaliza nevoilor de formare; comunicarea in grupul de lucru; organizarea locului de munca

Managementul deciziei: decizia si procesul decizional in management; rolul si necesitatea sistemelor informatice pentru management; sisteme de informare pentru management; sisteme suport de decizie; sisteme suport pentru decizii de grup; sisteme suport de decizii pentru executivi

Contact cursuriDurata:  48 ore

Program de desfasurare: de luni pana vineri, orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 600 lei, persoane fizice
 • 650 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Manager imbunatatire procese (specializare)

MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE (specializare)

Cod COR:  242108

Tip curs: autorizat, specializare

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Dezvoltarea personala continua; Coordonarea echipei de imbunatatire a proceselor; Organizarea locului de munca; Identificarea fluxului de valoare si a factorilor de impact asupra performantelor proceselor; Stabilirea sistemului de indicatori pentru imbunatatirea performantelor proceselor; Determinarea planului de imbunatatire a proceselor; Dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor; Auto evaluarea nivelului de performanta a proceselor; Luarea deciziilor de aplicare a solutiilor de imbunatatire

Tematica:

Reengineering:concept; necesitatea si oportunitatea reengineering-ului managerial; diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a firmei; procesul de redesign; reconstructia; aspecte organizationale ale BPR; BPR si procesul de invatare organizational; tehnologia informatiei si BPR; BPR si sistemul de calitate; auto-analizarea nevoilor de formare; comunicarea in grupul de lucru; organizarea locului de munca

Managementul deciziei: decizia si procesul decizional in management; rolul si necesitatea sistemelor informatice pentru management; sisteme de informare pentru management; sisteme suport de decizie; sisteme suport pentru decizii de grup; sisteme suport de decizii pentru executivi

Contact cursuriDurata:  48 ore

Program de desfasurare: de luni pana vineri, orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 600 lei, persoane fizice
 • 650 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Manager proiect

MANAGER  PROIECT

Cod COR:  242101

Tip curs: autorizat, perfectionare

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect; Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; Managementul riscurilor; Managementul echipei de proiect; Managementul comunicării în cadrul proiectului; Managementul calităţii proiectului

Tematica:

 • Crearea abilitatilor generale de realizare a proiectelor
 • Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activitatilor si jaloanele proiectului
 • Identificarea resurselor necesare realizarii proiectului, asigurarea si gestionarea lor

Initierea si realizarea unui proiect:

     Managementul proiectului:

 • Identificarea riscurilor si implementarea managementului riscurilor
 • Implementarea managementului calitatii proiectului
 • Managementul echipei de proiect

Managementul comunicarii in cadrul proiectului

Durata:  42 ore

Program de desfasurare: de luni pana vineri, orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 780 lei, persoane fizice
 • 850 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

 

Manager resurse umane

MANAGER  RESURSE  UMANE

Cod COR:  121207

Tip curs: autorizat,  specializare

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Consilierea celorlalti manageri in problemele de resurse umane; Coordonarea desfasurarii activitatilor de resurse umane; Coordonarea elaborarii politicilor si programelor de resurse umane; Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane; Elaborarea strategiei de resurse umane; Monitorizarea costurilor de personal; Monitorizarea sistemului de  relatii de munca al organizatiei; Organizarea activitatii departamentului de resurse umane; Reprezentarea departamentului de resurse umane

Tematica:

 • Elaborare strategie, politici, planuri de resurse umane
 • Organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de resurse umane
 • Analiza si proiectarea posturilor si formarea profesionala
 • Monitorizarea sistemului de relatii de munca din organizatie
 • Managementul performantei si recompensarea salariatilor

Durata:  40 ore

Program de desfasurare:  alternativ, 3 zile/sapt., de luni pana vineri, orele 17:00

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 780 lei, persoane fizice
 • 850 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

 

Mediator (autorizat Consiliul de Mediere)

MEDIATOR

organizat impreuna cu Fundatia pentru Schimbari Democratice Bucuresti, furnizor de formare autorizat de catre Consiliul de Mediere

Tip curs: autorizat  de catre Consiliul de Mediere

Atestare: certificat de absolvire eliberat de Consiliul de Mediere

Obiective: 

Sa asigure participantilor pregatirea necesara in domeniul medierii in vederea autorizarii acestora ca mediatori profesionisti;  sa ofere participantilor tehnici de comunicare, negociere si abordare a conflictelor pe calea medierii

Tematica:

-          Modulul I (30 ore):  Analiza conflictelor; Alternative de rezolvare a disputelor; Cadrul legal al medierii

-          Modulul II (30 ore):  Abilitati de comunicare; Mediere – introducere, etape

-          Modulul III (24 ore):  Tehnici utilizate in mediere; Etica in mediere; Gestionarea documentelor si redactarea de acorduri.

Contact cursuriDurata:  84 ore

Program de desfasurare:  3 saptamani, de luni pana vineri, orele 14:00 – 20:00 (dupa fiecare sapt. se acorda o pauza de 2 saptamani)

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 3650 lei (TVA inclus)
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 3 transe, inainte de inceperea fiecarui modul

Platile se fac in lei astfel:

-          2745 lei in contul RO12BTRL04401205D49057XX, deschis la Banca Transilvania SA, Sucursala Obor, in numele “Fundatia pentru Schimbari Democratice”

-          905 lei in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti, in numele Camerei de Comert si Industrie Prahova

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Operator introducere, validare si prelucrare date

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE

 SI PRELUCRARE DATE

Cod COR:  413201

Tip curs: autorizat, initiere

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor, documentelor; Organizarea activitatii proprii; Utilizarea echipamentelor periferice; Asigurarea securitatii datelor / documentelor; Introducerea si validarea datelor; Prelucrarea datelor; Transpunerea datelor pe suport.

Tematica:

1. Functionarea si utilizarea corecta a limbajului informatic

2. Functionarea si utilizarea eficienta a sistemului unui PC tipic

3. Utilizarea, operarea si adaptarea interfetei utilizator

4. Gestiunea zonelor de memorie si a fisierelor

5. Utilizarea internetului ca sursa de informatie si platforma de comunicare

6. Intelegerea si utilizarea corecta a elementelor unei pagini web

7. Navigarea in World Wide Web

8. Asigurarea sigurantei datelor / documentelor

9. Pachetul Microsoft OFFICE

Contact cursuriDurata:  50 ore

Program de desfasurare: de luni pana vineri, orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii medii

Costul cursului:

 • 700 lei, persoane fizice
 • 750 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie publica

OSPATAR (CHELNER)

 VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA

Cod N.C.: 5123.2.1

Tip curs: autorizat, calificare

Atestare: certificat de calificare eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale, tematica (conform standard ocupational / standard de pregatire profesionala); tematica: Comunicare si numeratie; Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei; Comunicare in limba straina; Asigurarea calitatii; Dezvoltare personala; Igiena si securitatea muncii; Lucrul in echipa; Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si turism; Promovarea produselor si serviciilor; Psihologia consumatorului; Evidenta operativa; Servirea preparatelor; Servirea bauturilor; Alcatuirea meniurilor; Comportament profesional.

Durata: 720 ore

Program de desfasurare: de luni pana joi, orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  invatamant obligatoriu

Costul cursului:

 • 600 lei, persoane fizice
 • 700 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia:  partea teoretica la sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8, partea practica la agenti economici (restaurante).