Comunicare in limba engleza (nivel baza, intermediar, avansati)

COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA

Cod COR: -

Tip curs: autorizat,  initiere/perfectionare/specializare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale:  

Nivel baza (initiere):

- dezvoltarea capacitatilor de receptare a mesajului oral si scris

- dezvoltarea capacitatilor de exprimare orala si scrisa

- utilizarea elementelor specifice de vocabular, morfologie si sintaxa

- folosirea limbii engleze in conversatia cotidiana

Nivel intermediar (perfectionare):

- folosirea limbii engleze in conversatia cotidiana

- organizarea si dezvoltarea cunostintelor specifice de vocabular, morfologie si sintaxa

- realizarea comunicarii in toate domeniile

Nivel avansat (specializare):

- dezvoltarea achizitiilor lingvistice si incurajarea folosirii limbii engleze pentru exprimarea in situatii variate de comunicare

- organizarea si dezvoltarea cunostintelor specifice de vocabular, morfologie si sintaxa

- imbunatatirea fluentei si acuratetei

Contact cursuriDurata:  40 ore / fiecare nivel

Program de desfasurare:  de luni pana joi,  orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  invatamant minim obligatoriu

Costul cursului:

 • 600 lei, persoane fizice
 • 650 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Comunicare in limba germana (nivel baza, intermediar, avansati)

COMUNICARE IN LIMBA GERMANA

 Cod COR: -

Tip curs: autorizat,  initiere/perfectionare/specializare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale:  

Nivel baza (initiere):

- dezvoltarea capacitatilor de receptare a mesajului oral si scris

- dezvoltarea capacitatilor de exprimare orala si scrisa

- utilizarea elementelor specifice de vocabular, morfologie si sintaxa

- folosirea limbii germane in conversatia cotidiana

Nivel intermediar (perfectionare):

- folosirea limbii germane in conversatia cotidiana

- organizarea si dezvoltarea cunostintelor specifice de vocabular, morfologie si sintaxa

- realizarea comunicarii in toate domeniile

Nivel avansat (specializare):

- dezvoltarea achizitiilor lingvistice si incurajarea folosirii limbii germane pentru exprimarea in situatii variate de comunicare

- organizarea si dezvoltarea cunostintelor specifice de vocabular, morfologie si sintaxa

- imbunatatirea fluentei si acuratetei

Contact cursuriDurata:  40 ore / fiecare nivel

Program de desfasurare:  de luni pana joi,  orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  invatamant minim obligatoriu

Costul cursului:

 • 600 lei, persoane fizice
 • 650 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

 

 

Comunicare in limba italiana (ivel baza, intermediar, avansati)

COMUNICARE IN LIMBA ITALIANA

Cod COR: -

Tip curs: autorizat,  initiere/perfectionare/specializare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale:  

Nivel baza (initiere):

- dezvoltarea capacitatilor de receptare a mesajului oral si scris

- dezvoltarea capacitatilor de exprimare orala si scrisa

- utilizarea elementelor specifice de vocabular, morfologie si sintaxa

- folosirea limbii italiene in conversatia cotidiana

Nivel intermediar (perfectionare):

- folosirea limbii italiene in conversatia cotidiana

- organizarea si dezvoltarea cunostintelor specifice de vocabular, morfologie si sintaxa

- realizarea comunicarii in toate domeniile

Nivel avansat (specializare):

- dezvoltarea achizitiilor lingvistice si incurajarea folosirii limbii italiene pentru exprimarea in situatii variate de comunicare

- organizarea si dezvoltarea cunostintelor specifice de vocabular, morfologie si sintaxa

- imbunatatirea fluentei si acuratetei

Contact cursuriDurata:  40 ore / fiecare nivel

Program de desfasurare:  de luni pana joi,  orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  invatamant minim obligatoriu

Costul cursului:

 • 600 lei, persoane fizice
 • 650 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Comunicare in limba oficiala

COMUNICARE IN LIMBA OFICIALA

Cod COR: -

Tip curs: autorizat,  perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale:  

- comunicare in limba oficiala

- comunicare organizationala

- lucrul in echipa

- abilitati de rezolvare a problemelor

 

Tematica: Abilitati generale de comunicare; ascultare activa; acordare de feedback; Obtinerea competentelor de analiza si comunicare a procesului de comunicare in organizatie; Cunostinte generale despre functionarea echipei; Echipe eficiente – echipe ineficiente 

Contact cursuriDurata:  24 ore

Program de desfasurare:  de luni pana joi,  orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  studii medii

Costul cursului:

 • 500 lei, persoane fizice
 • 550 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Designer pagini WEB

DESIGNER PAGINI WEB

Cod COR:  216613

Tip curs: autorizat, perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational), tematica: Introducerea informatiilor si datelor in formate electronice;  Procesarea informatiilor si documentelor din formatele brute; Validarea datelor; Asigurarea securitatii datelor; Utilizarea echipamentelor periferice specifice;  Analizarea scopului paginii web; Proiectarea structurii sit-ului; Procesarea imaginilor, crearea de animatii si flash-uri; Elaborarea de prototipuri; Realizarea sit-ului; Testarea sit-ului; Publicarea sit-ului; Intretinerea sit-ului.

Contact cursuriDurata: 32 ore

Program de desfasurare: de luni pana joi, orele  16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii medii

Costul cursului:

 • 600 lei, persoane fizice
 • 650 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

Cod COR:  242213

Tip curs: autorizat, perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational):  Pregatirea elaborarii proiectuluiDocumentarea in vederea realizarii proiectuluiStabilirea parteneriatelorElaborarea proiectului

Tematica:

Pregatirea elaborarii unui proiect; Managementul proiectelor europene, documentarea in vederea realizarii proiectului; Stabilirea parteneriatelor, rolul achizitiilor in proiectele europene; Elaborarea proiectului; implementarea proiectului.

Durata: 40 ore

Program de desfasurare: de luni pana joi, orele  16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 780 lei, persoane fizice
 • 850 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Expert achizitii publice

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Cod COR:  214946

Tip curs: autorizat, perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Negocierea in cadrul proceselor de atribuire; Elaborarea documentelor de specialitate; Analizarea legislatiei aplicabile specifice; Acordarea consultantei de specialitate; Planificarea achizitiilor publice; Derularea procedurilor de atribuire; Finalizarea procedurilor de atribuire

Tematica:

 • Sistemul achizitiilor publice; Legislatia aplicabila
 • Autoritatile contractante – tipuri, domeniu de aplicare
 • Proceduri de atribuire – tipuri, etape: licitatia deschisa; licitatia restransa; dialog competitiv; negociere; cerere de oferta; concurs de solutii
 • Reguli de calificare si selectie a candidatilor/ofertantilor
 • Reguli de participare la procedura de atribuire
 • Comisia de evaluare – rol, atributii
 • Reguli procedurale

Contact cursuriDurata: 30 ore

Program de desfasurare: de luni pana joi, orele  16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 780 lei, persoane fizice
 • 850 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Formator de Formatori

FORMATOR DE FORMATORI

Cod COR:  242402

Tip curs: autorizat, perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Pregatirea formarii; Realizarea activitatilor de formare; Evaluarea participantilor; Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul formarii; Proiectarea programelor de formare; Organizarea programelor si a stagiilor de formare; Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

Tematica:

 • Motivatia si comportamentul uman; Invatarea - notiuni generale; Formatorul - Notiuni generale
 • Teorii ale invatarii adultilor: Principiile educatiei pentru adulti; Pedagogie/Andragogie; Stilurile de invatare; De la teorie la practica; Bariere in calea invatarii adultilor; Invatarea experentiala
 • Comunicarea - notiuni generale; Tipuri de comunicare
 • Formarea profesionala – notiune, obiective, principii, scopuri
 • Analizarea nevoilor de formare: Analizarea participantilor;  Elaborarea materialelor; Organizare logistica; Livrarea cursului – cum incepem; gestionarea emotiilor; limbajul verbal, nonverbal, paraverbal in programul de formare; Tehnici si resurse de instruire; Evaluarea formarii
 • Cine este formatorul; Cunostintele si abilitatile unui formator

Durata: 40 ore

Program de desfasurare: de luni pana joi, orele  16:30 – 20:30 

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 600 lei, persoane fizice
 • 780 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

Inspector / Referent resurse umane

INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE

Cod COR:  333304

Tip curs: autorizat, perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Intocmirea documentelor de evidenta a personalului; Gestionarea documentelor de evidenta a personalului; Organizarea recrutarii personalului; Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor; Intocmirea statului de plata a personalului angajat; Administrarea bazei de date de evidenta a personalului.

 

Tematica:

 • Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului; Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului:

Contractul individual de munca; Contractul colectiv de munca; Decizii; Adeverinte; Documente resurse umane gestionate; Vechimea in munca si stagiul de cotizare; Jurisdictia muncii; Regulamentul intern;Răspunderea disciplinară; Răspunderea patrimonială; Registrul general de evidenţă a salariaţilor  in format electronic

 • Organizarea recrutarii si selectiei personalului; Comunicarea in mediul profesional
 • Intocmirea dosarului de pensionare
 • Calculul si intocmirea statului de plata pentru personalul angajat; Centralizatorul de salarii si transmiterea documentelor la administratia fiscala

Calculul si plata contributiilor la bugetele de asigurari sociale

Impozitul: cota si deduceri

Termenele de calcul si retinere pentru impozit si contributii

 

Durata: 40 ore

Program de desfasurare: 3 zile/saptamana, orele 16:30

Conditii minime de participare:  Studii medii

Costul cursului:

 • 600 lei, persoane fizice
 • 650 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8