Avize de forta majora

Forta majora, ca o definitie relativ generala, semnifica acel eveniment exterior, independent de vointa vreunei persoane implicata in raportul juridic, intervenit dupa nasterea obligatiei, imprevizibil si insurmontabil, care face imposibila executarea obligatiei si care inlatura raspunderea debitorului fata de creditor. Trebuie precizat, inca de la inceput, ca forta majora nu trebuie expres prevazuta pentru a putea fi invocata intr-un raport juridic. Prin urmare, forta majora este admisibila nu datorita unui text ca atare, ci datorita situarii sale intre institutiile generale ale dreptului, fundamentata pe principii unanim recunoscute in toate sistemele juridice. Aparitia unui caz de forta majora si, deci, posibilitatea invocarii sale produce doua efecte semnificative, general acceptate:
– mai intai, efectul cel mai vizibil: al exonerarii de raspundere, al inlaturarii (temporare) a raspunderii subiectului care avea o obligatie, o datorie si care nu a putut fi realizata sau a fost realizata intarziat, ca urmare a cazului de forta majora;
– mai apoi, efectul suspendarii raportului juridic afectat, deci si al obligatiei care a fost intarziata sau zadarnicita de evenimentul extraordinar care semnifica forta majora.
Pentru a fi perceputa corect, notiunea de forta majora trebuie asociata cu exemple care constituie traditional „zestrea“ conceptului aferent. Astfel, sunt considerate forta majora: razboiul, cutremurele, inundatiile, incendiile, revolutiile s.a. Dar nu toate aceste evenimente sunt, fara disctinctie, cazuri de forta majora, ci numai acelea care sunt extraordinare, adica, deopotriva  imprevizibile, insurmontabile si care fac imposibila executarea obligatiei analizate.

In Romania forta majora se certifica de catre Camerele de Comert si Industrie.

Camera de Comert si Industrie Prahova este abilitata in temeiul juridic al dispozitiilor legale speciale instituite de Cap. 2, art. 4, lit. j) din Legea nr. 335/2007 - Legea Camerelor de Comert din Romania si in baza prevederilor art. 5, pct. 29 din Statutul propriu cu referire la atributiile Camerei de Comert si Industrie Prahova, sa emita, la cerere, pe baza unor acte temeinic justificate, avize de atestare a cauzei de forta majora.

Documentele necesare emiterii Avizului de Forta Majora:

  • Cerere de eliberare a avizului de forta majora (detalii formular);
  • Copie contract cu partenerul afectat de neindeplinirea obligatilor contractuale, de catre solicitant, in care este prevazuta clauza de forta majora;
  • Documente / Adrese emise de autoritati locale sau nationale, din care sa reiasa producerea si inregistrarea situatiei / evenimentului de forta majora: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Primarii, Administratie Nationala de Meteorologie etc (in functie de forta majora reclamata);
  • Documente / Adrese care sa contina prezentarea situatiei de forta majora, intervalul de producere si efecte;
  • Planse fotografice / inregistrari privind efectele situatiei / evenimentului.

Pe baza acestor documente, Camera de Comert si Industrie Prahova emite AVIZUL DE FORTA MAJORA.

Relatii suplimentare:

Birou Juridic, Resurse Umane, Arbitraj Comercial

Tel : 0344 401 203 int 112 email :  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Anrda Apostu - Sef Birou

Iulia Popescu - Expert Jurist