Infiintarea unei firme, primul pas in realizarea unei afaceri

• Vreti sa incepeti o afacere si nu stiti cum?
• Doriti sa faceti modificari in societate si pentru asta trebuie sa va supuneti procedurilor Oficiului Registrului Comertului?
• Sunteti persoana fizica sau asociatie familiala si trebuie sa va adaptati desfasurarea activitatii in conformitate cu noile reglementari legislative?

Adresati-va noua, Departamentului Juridic - Consultanta Infiintare Firme.

Persoana fizica autorizata, Intreprindere Individuala sau Intreprindere Familiala

Beneficiind de experienta, dovedind maturitate institutionala si consideratie pentru agentul economic

Va raspundem cu:

DISPONIBILITATE - EFICIENTA - COMPETENTA

Realizand la cele mai atractive preturi urmatoarele tipuri de servicii:

INFIINTARI si MODIFICARI in structura SOCIETATILOR COMERCIALE

 1. Obtinerea rezervarii numelui firmei
 2. Stabilirea activitatii principale si a celor secundare, consiliere completa in alegerea personalitatii juridice si a aspectelor juridice si fiscale decurgand din aceasta
 3. Conceperea si redactarea actului constitutiv 
 4. Conceperea si redactarea actelor modificatoare
 5. Parcurgerea integrala a procedurii de intocmire a dosarelor si depunerea lor la Oficiul Registrului Comertului Prahova
 6. Obtinerea certificatelor de inregistrare si inscriere mentiuni
 7. Avizarea activitatilor existente in actul constitutiv si nu numai
 8. Depunerea bilantului
 9. Actualizarea obiectului de activitate in acord cu noul CAEN conform Ordinului Nr.337 / 20.04.2007 al Institutului National de Statistica.

 Adresandu-va Camerei, veti economisi timpul dumneavoastra. 

DE CE NOI?

 • Avem oameni bine pregatiti
 • Lucram rapid 
 • Va scutim de chinuitorul stat la cozi, de inerentele greseli de completare a cererilor sau dosarului, fiind astfel obligati sa faceti mai multe drumuri la Oficiul Registrului Comertului.
 • In timp ce noi ne ocupam de aspectele premergatoare constituirii si depunerii documentatiei pentru infiintarea si modificarea in structura societatii,  dumneavoastra va puteti ocupa de afaceri

DESTINAT: PERSOANELOR FIZICE SI ASOCIATIILOR FAMILIALE

ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Conform reglementarii legislative O.U.G. 44/2008:

 • Persoanele fizice pot desfasura activitatile economice dupa cum urmeaza:

          a) individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
          b) ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
          c) ca membri ai unei intreprinderi familiale.

  • Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
  • Persoanele fizice au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale.
  • Reprezentantul intreprinderii familiale are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice. In cazul in care acesta nu formuleaza cererea in termen de 7 zile de la incheierea acordului de constituire oricare membru al intreprinderii familiale poate sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii.
  • In toate cazurile, cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire.
  • Persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul intreprinderii familiale vor tine contabilitatea in partida simpla, potrivit reglementarilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • PFA va putea incheia contracte de colaborare cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, cu titulari ai unor intreprinderi individuale sau cu reprezentanti ai unor intreprinderi familiale, ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice si va putea angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata.
   Cu toate acestea, PFA va putea cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza intr-un alt domeniu de activitate economica decat cea pentru care este autorizata. Intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii sale in registrul comertului.
  • Titlularul unei intreprinderi individuale va putea angaja alte persoane cu contract individual de munca, in calitate de angajator persoana fizica, si va putea incheia contracte de colaborare cu alte PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau alte persoane juridice.
   Acesta nu va putea fi angajat al celor cu care colaboreaza, insa, poate poate cumula calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza intr-un alt domeniu de activitate economica.
   Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. Mai mult, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala.
  • Intreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii.
  • Intreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu si nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului.
  • Prin acordul de constituire a intreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.
  • Intreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.
  • O persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.
  • Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic.
  • Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala.
PF = persoana fizica; AF = asociatie familiala; PFA = persoana fizica autorizata;
II = intreprindere individuala; IF = intreprindere familiala

Actele necesare demararii procedurilor pentru O.R.C. in conditiile aplicarii O.G. 44/2008:

1. Daca se infiinteaza un PFA sau o II:
- copie BI / CI;
- contract de proprietate (copie legalizata) pe care se poate face un comodat / inchiriere pentru sediul profesional; daca solicitantul provine din mediu rural si nu exista act de proprietate e suficienta adeverinta de rol emisa de primaria locala – in original;
- Documente care sa ateste calificarea / pregatirea / experienta profesionala: diplome, certificate, atestari, etc (copii);

2. Daca se infiinteaza o IF:
- copie BI / CI – pentru fiecare membru familial al intreprinderii;
- contract de proprietate (copie legalizata) pe care se poate face un comodat / inchiriere pentru sediul profesional; daca solicitantul provine din mediu rural si nu exista act de proprietate e suficienta adeverinta de rol emisa de primaria locala – in original;
- Documente care sa ateste calificarea / pregatirea / experienta profesionala: diplome, certificate, atestari, etc (copii) – pentru fiecare membru familial al intreprinderii;

3. Daca se preschimba un PF in PFA sau II:
- copie BI / CI;
- Certificat de inregistrare / inmatriculare (original);
- Autorizatia emisa in baza Legii 300/2004 sau a Legii 507/2002 (original);
- daca exista certificat de de inregistrare fiscala emis de catre Adinistratia Finantelor Publice(in copie);

4. Daca se preschimba un AF in IF:
- copie BI / CI;
- certificat de inregistrare / inmatriculare (original);
- Autorizatia emisa in baza Legii 300/2004 sau a Legii 507/2002 (original);
- daca exista certificat de de inregistrare fiscala emis de catre Administratia Finantelor Publice (in copie).

Certificatul de inregistrare va contine: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
• codul unic de inregistrare care atesta inregistrarea in Registrul Comertului
• autorizarea functionarii
• luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta.

Regimul fiscal pentru persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul intreprinderii familiale: contabilitatea in partida simpla. Niciuna dintre forme nu are personalitate juridica si sunt platitoare de impozit pe venit in conditiile prevazute de codul fiscal.