09.01.2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI – NR. 15 - PARTEA I – LUNI, 9 IANUARIE 2012

1.262/2011 – Hotarare pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea in domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2011

- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea in domeniul turismului

 

 

ACORD

Intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea in domeniul turismului

 

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia, denumite in continuare “parti contractante”, dorind sa contribuie la dezvoltarea relatiilor in domeniul turismului dintre Romania si Republica Macedonia, la intarirea cooperarii dintre autoritatile competente ale ambelor state,recunoscand ca relatiile din domeniul turismului constituie un element important si necesar in consolidarea raporturilor prietenesti dintre statele celor doua parti, dorind sa creeze baza pentru extinderea relatiilor in domeniul turismului dintre Romania si Republica Macedonia, au convenit asupra celor ce urmeaza:

ARTICOLUL 1

Partile contractante, in conformitate cu legislatia nationala a statelor celor doua parti si cu reglementarile acordurilor internationale din care statele lor fac parte, vor intreprinde toate masurile necesare pentru promovarea si incurajarea dezvoltarii relatiilor turistice dintre statele celor doua parti contractante si pentru facilitarea circulatiei turistice cu ajutorul agentiilor de turism si al altor structuri si organizatii care desfasoara activitati in domeniul turismului

ARTICOLUL 2

Partile contractante vor incuraja crearea cadrului favorabil pentru investitii in sectorul turismului ale statelor celor doua parti, in concordanta cu legislatiile nationale ale celor doua state. Partile contractante vor promova dezvoltarea tuturor tipurilor de turism, dupa cum sunt acceptate de practica internationala (turism cultural, turism rural, ecoturism, organizat si individual)

ARTICOLUL 3

Partile contractante vor schimba informatii, inclusiv date statistice cu privire la domeniul tuirstic din fiecare stat, si vor incuraja participarea reciproca la expozitii tuirstice, avand la baza intelegerea reciproca a celor doua parti.

ARTICOLUL 4

Partile contractante vor incuraja vizitarea obiectivelor turistice din cele doua state

ARTICOLUL 5

Partile contractante vor contribui la schimbul de experienta in domeniul pregatirii profesionale a personalului din industrile pentru turism ale statelor lor

ARTICOLUL 6

Partile contractante vor incuraja dezvoltarea cooperarii in cadrul Organizatiei Mondiale a Turismului si al altor organisme internationale de turism

ARTICOLUL 7

Partile contractante vor contribui la schimbul de experienta si informatii privind activitatea organizatiilor de turism din statele lor, in conformitate cu legisltiile nationale ale statelor celor doua parti.

Partile contractente vor schimba informatii privind potentialul turistic al celor doua state si vor incuraja organizarea de vizite de documentare pentru ziaristi, reporteri radio si TV si experti in domeniul turismului.

ARTICOLUL 8

Partile contractante vor suporta in mod independent toate cheltuielile in cursul implementarii prezentului acord, in cadrul limitelor stipulate de legislatiile nationale ale statelor celor doua parti contractante.

ARTICOLUL 9

Prezentul acord nu va afecta obligatiile internationale asumate de cele doua parti contractante.

Prezentul acord nu va afecta obligatiile care rezulta din calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii Europene

ARTICOLUL 10

Orice divergenta in interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului acord  se va solutiona pe cale amiabila, prin mijloace de negociere si consultari prin canale diplomatice

ARTICOLUL 11

Organele autorizate responsabile pentru implementarea conditiilor prezentului acord sunt:

-       pentru partea romana: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

-       pentru partea macedoneana: Ministerul Economiei

In cazul schimbarii numelor sau functiilor organelor autorizate, partile contractante vor notifica una alteia prin canale diplomatice

ARTICOLUL 12

Acest acord va fi amendat si completat prin acord reciproc de catre parti, prin protocoale aditionale, care vor fi parti integrante ale acestui acord. Protocoalele vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile articolului 13 al acestui acord.

ARTICOLUL 13

Prezentul acord va intra in vigoare la data ultimei notificari, prin care oricare dintre cele doua parti a informat cealalta parte asupra indeplinirii procedurii interne necesare pentru intrarea in vigoare a acestui acord.

Prezentul accord va fi valabil pentru o perioada de 5 ani. Valabilitatea sa va fi prelungita pentru alti 5 ani, prin acord tacit, in cazul in care niciuna dintre cele doua parti nu va notifica celeilalte parti, cel putin cu 6 luni inainte de expirarea datei prezentului acord, intentia sa de a denunta acest acord.

Notificarea denuntarii acestui acord de catre una dintre cele doua parti contractante nu va afecta implementarea activitatilor demarate inainte de denuntarea acestui acord.

Semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2011, in doua exemplare originale, in limba romana, macedoneana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergenta in interpretare si implementare va prevala textul in limba engleza.

 

Pentru Guvernul Romaniei,

Ion Ariton,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri 

 

Pentru Guvernul Republicii Macedonia,

Vele Samak,

ministru fara portofoliu insarcinat cu atragerea investitiilor straine