MANAGEMENTUL SCHIMBARII

Atestare: certificat eliberat de Camera de Comert si Industrie Prahova

Tematica:

 • Managementul schimbarii – concept
 • Managementul crizei si a situatiilor de criza
 • Organizatia durabila – solutie pentru viitoarele crize
 • Necesitatea schimbarii. Managementul schimbarii
 • Tehnicile utilizate in managementul schimbarii
 • Tehnici de iesire cu succes din criza generata de schimbare

Lector: Prof. Dr. Ec. Mircea Ionescu

Durata: 40 ore

Program de desfasurare: de luni pana joi, orele  16:30

Conditii minime de participare: Studii superioare

Costul cursului:

 • 500 lei, persoane fizice  (TVA inclus)
 • 580 lei persoane juridice (TVA inclus); membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

MANAGEMENT FINANCIAR

Atestare: certificat eliberat de Camera de Comert si Industrie Prahova

Tematica:

 • Conceptul de management financiar
 • Valoarea in timp a banilor
 • Evaluarea activelor financiare
 • Gestiunea procesului investitional
 • Portofolii investitionale
 • Decizii financiare pe timp de inflatie
 • Gestiunea activelor curente / mijloacelor banesti
 • Gestiunea datoriilor pe termen scurt
 • Costul si structura capitalului intreprinderii
 • Politici de dividende
 • Emisiunea hartiilor de valoare
 • Finantarea hibrida (valori mobiliare derivative)
 • Gestiunea situatiilor de insolvabilitate
 • Metode de restructurare si reorganizare a intreprinderii

Lector: Prof. Dr. Ec. Mircea Ionescu

Durata: 42 ore

Program de desfasurare: de luni pana joi, orele  16:30

Conditii minime de participare: Studii superioare

Costul cursului:

 • 500 lei, persoane fizice  (TVA inclus)
 • 580 lei persoane juridice (TVA inclus); membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

UTILIZAREA CORECTA A APLICATIEI REVISAL 

Tip seminar: Informare legislativa in domeniu

Atestare: certificat de participare eliberat de Camera de Comert si Industrie Prahova

Tematica:

 • Prezentarea H.G. nr. 500/2011;
 • Necesitatea creerii unei baze de date informatizata;
 • Obligatia infiintarii si transmiterii registrului general de evidenta al salariatilor;
 • Completarea registrului general de evidenta al salariatilor;
 • Modalitati de transmitere a registrului la ITM;
 • Contraventii;
 • REVISAL este copia carnetului de munca ?
 • Prezentarea aplicatiei REGES;
 • Aplicatii practice
 • Discutii libere pe tema prezentata

Contact cursuriDurata: 6 ore

Lector: Adrian VASILE - Sef Serviciu Control Relatii de Munca  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova

Program de desfasurare:  2 zile, orele 17,00 – 20,00

Costul seminarului:  200 lei/pers (plus TVA). In cazul participarii mai multor persoane de la aceeasi societate, incepand cu al treilea participant tarifele de mai sus se reduc cu 20 lei/pers.

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

MANAGEMENTUL DECIZIEI

Atestare: certificat eliberat de Camera de Comert si Industrie Prahova

Tematica:

 • Abordari teoretice ale procesului decizional
 • Metode de fundamentare a deciziilor in unitatile economice
 • Rationalizarea si modernizarea sistemului decizional
 • Abordari moderne ale procesului decizional strategic
 • Principalele orientari decizionale in cadrul intreprinderii

Lector: Prof. Dr. Ec. Mircea Ionescu

Durata: 32 ore

Program de desfasurare: de luni pana joi, orele  16:30

Conditii minime de participare: Studii superioare

Costul cursului:

 • 450 lei, persoane fizice  (TVA inclus)
 • 520 lei persoane juridice (TVA inclus); membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

VANZATOR

Atestare:  certificat eliberat de Camera de Comert si Industrie Prahova

Competente profesionale dobandite:

 • Norme, reglementari specifice si proprietati ale produselor si serviciilor alimentare; etichetarea; conditii si norme legale privind afisarea preturilor si tarifelor
 • Conditii tehnice de calitate si normele de protectie sanitara ale alimentelor; notiuni de igiena pentru lucratorii comerciali
 • Tehnici inovative in domeniul vanzarilor
 • Elemente definitorii pentru siguranta alimentelor
 • Conditii de exercitare a controlului pe piata de catre ANPC si alte organe de control
 • Norme privind tehnica comercializarii produselor si serviciilor alimentare; receptia calitativa si cantitativa a marfurilor
 • Prezentare coduri CAEN (clasificarea activitatilor din economia nationala) privind comertul cu produse alimentare si alimentatie publica
 • Evidenta primara si contabila la nivel de unitate; reglementari fiscale specifice
 • Legislatia privind registrul unic
 • Legislatia privind casele de marcat
 • Legislatia comerciala

Tematica:

Legislatia specifica actualizata; Legislatia comerciala; Caracteristicile controalelor ANPC; Metode de prezentare a produselor; Norme generale de igiena ale produselor alimentare; Evidenta primara si contabila

Contact cursuri

Durata: 12 ore

Program de desfasurare: 1 zi/saptamana, orele 09:00-15:00

Costul cursului:

 • 208 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

EXPERT LEGISLATIA MUNCII

Cod COR:  242220

Tip curs: autorizat, perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Competenţele prioritare pentru practicarea profesiei de Expert Legislatia Muncii, dobandite in urma participarii la curs sunt urmatoarele:

 • Aplicarea legislaţiei nationale a muncii, a legislaţiei europene si internaţionale a muncii si securitatii sociale;
 • Elaborarea de strategii, politici si proceduri necesare aplicari legislatiei muncii si securitatii sociale;
 • Redactarea actelor specifice legislatiei muncii si securitatii sociale;
 • Avizarea actelor specifice legislatiei muncii si securitatii sociale;
 • Concilierea situatiilor conflictuale;
 • Cercetarea abaterilor disciplinare;
 • Acordarea de consultanta de specialitate in legislatia muncii si securitatii sociale ;
 • Reprezentarea angajatorilor in relatia cu autoritatile din domeniul muncii si securitatii sociale;

 

Durata: 40 ore

Program de desfasurare: de luni pana vineri, orele  16:30 – 20:30

Conditii minime de participare: Pentru inscrierea la acest curs sunt necesare indeplinirea urmatoarelor conditii, conform standardului ocupational:

 • Studii superioare juridice / administratie publica / stiinte administrative absolvite cu diploma de licenta

SAU

 • Studii superioare in orice domeniu absolvite cu diploma de licenta + program de master / curs postuniversitar in specializarea drept

SAU

 • Studii superioare in orice domeniu absolvite cu diploma de licenta + curs de formare profesionala autorizat in domeniul dreptului muncii / resurselor umane  + experienta specifica de minim 4 ani in cadrul departamentului de Resurse Umane / Relatii de munca / Evidenta muncii

Costul cursului:

 • 700 lei, persoane fizice
 • 800 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8RESPONSABIL GESTIONARE DESEURI

in conformitate cu cerintele Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

Tip curs:  Informare legislativa in domeniu

Atestare: certificat eliberat de Camera de Comert si Industrie Prahova

SCOPUL CURSULUI: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor.

ADRESABILITATE CURS: Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Conform alin.4 persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Durata: 8 ore

Program de desfasurare:  2 zile consecutive, orele 16:30

Conditii minime de participare: Studii medii

Costul cursului:

 • 250 lei (plus TVA).

Mod de plata: integral, inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8

RECEPTIONER DE HOTEL

Cod COR:  422401

Tip curs: autorizat, initiere

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational), tematica: 

Comunicarea eficienta la locul de munca; Munca in echipa; Aplicarea NPM si NPSI; Organizarea locului de munca; Promovarea imaginii hotelului; Asigurarea efectuarii platilor; Efectuarea de operatii specifice pentru sosirea si plecarea clientilor; Oferirea de servicii hoteliere catre client; Rezolvarea reclamatiilor clientilor.

Durata: 100 ore

Program de desfasurare:  de luni pana vinery, orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii medii

Costul cursului:

 • 700 lei, persoane fizice
 • 800 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: partea teoretica la sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8, partea practica la agenti economici (hoteluri).