Calendare estimative ale lansarilor de apeluri de propuneri de proiecte pentru anul 2017 in cadrul programelor operationale Regional, Competitivitate si Capital Uman

La sfarsitul anului 2016 I inceputul anului 2017, au fost publicate, pe site-urile Ministerelor de resort, versiunile actualizate si detaliate ale calendarelor estimative pentru lansarile de propuneri  de proiecte  aferente  anului  2017, in  cadrul Programului Operational  Regional 2014-2020, Programului Operational Competitivitate 2014-2020 si  Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

Potrivit acestor documente, pe parcursul anului 2017 este preconizata lansarea a:

  • 15 apeluri de proiecte in cadrul POR,
  • 32 apeluri de proiecte in cadrul POC
  • 19 apeluri de proiecte in cadrul POCU.

Va rugam sa regasiti mai jos, versiunile  actualizate  ale  calendarelor  mai  sus  mentionate, care cuprind informatii  referitoare la stadiul  de pregatire,  bugetul alocat, perioada  dedicata  consultarii publice (in cazul POR si POCU), data lansarii/inchiderii apelului, beneficiarii eligibili (in cazul POC si POCU).

POC Axa 1_Calendar Lansari 2017 – link PDF anexat
POC Axa 2_Calendar Lansari 2017 – link PDF anexat
POCU_Calendar Lansari 2017 – link PDF anexat
POR 2014-2020_ Calendarul estimat al lansărilor - link PDF anexat