20.02.2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI – NR. 126 – PARTEA I – JOI, 20 FEBRUARIE 2014

ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

93. – Hotarare pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013

- Acord de cooperare in domeniul educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia

 GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE

pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniile

educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului

dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia,

semnat la Skopje la 3 iulie 2013

 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare

            Articol unic – Se aproba Acordul de cooperare in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

 

                                                                                    Contrasemneaza:

                                                                                    Ministrul afacerilor externe,

                                                                                    Titus Corlatean

                                                                                    p. Viceprim-ministru,

                                                                                    ministrul finantelor publice,

                                                                                    Dan Manolescu,

                                                                                    secretar de stat

                                                                                    Ministrul delegat pentru buget,

                                                                                    Liviu Voinea

                                                                                    Ministruil educatiei nationale,

                                                                                    Remus Pricopie

                                                                                    Ministrul delegat pentru invatamant

                                                                                    superior, cercetare stiintifica

                                                                                    si dezvoltare tehnologica,

                                                                                    Mihnea Cosmin Costoiu

                                                                                    Ministrul culturii,

                                                                                    Gigel-Sorin Stirbu

                                                                                    Ministrul tineretului si sportului,

                                                                                    Nicolae Banicioiu

 

 

                                    Bucuresti, 12 februarie 2014

                                    Nr. 93

 

 

ACORD

de cooperare in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportuui

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia

 Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia (denumite in continuare parti)

dorind sa dezvolte si sa intareasca relatiile de prietenie dintre cele doua state,

convinse ca prin cooperarea in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului vor contribui la intensificarea relatiilor dintre popoarele celor doua state,

in conformitate cu prevederile Tratatului de prietenie si colaborare intre Romania si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001,

au convenit sa incheie prezentul acord, care stipuleaza urmatoarele: 

ARTICOLUL 1

Partile vor promova cooperarea in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului si, in acest scop, vor incuraja contactele directe dintre autoritatile publice, institutii si alte organizatii si persoane care activeaza in domeniile mentionate. In conformitate cu legislatia nationala a celor doua state.

 ARTICOLUL 2

Partile vor sprijini colaborarea si schimbul de experienta in domeniul educatiei, prin:

a) promovarea cooperarii directe intre institutiile  de invatamant la toate nivelurile;

b) schimb de profesori si specialisti, studenti si elevi;

c) participarea la simpozioane, conferinte si alte reuniuni similare;

d) acordarea, in regim de reciprocitate, de locuri si burse pentru studii de licenta, masterat si doctorat;

e) alte forme de cooperare in domeniul educatiei, care pot aparea in procesul de aplicare a acestui acord si care vor fi convenite ulterior.

ARTICOLUL 3

Partile vor incuraja si sprijini studiul limbii, literaturii si civilizatiei romane, respectiv macedonene, prin:

a) infiintarea, in cadrul institutiilor lor de invatamant superior, a unor lectorate/catedre de profil;

b) schimb de lectori;

c) schimb de carti si publicatii de specialitate;

d) participarea la cursurile de vara.

ARTICOLUL 4

Partile vor acorda o atentie speciala necesitatii de a satisface nevoile in materie de educatie a persoanelor apartinand minoritatii romane din Republica Macedonia si ale persoanelor apartinand minoritatii macedonene din Romania, in special in domeniul limbii, literaturii si civilizatiei romane, respectiv macedonene.

In acest scop, se vor stabili forme de cooperare intre institutiile de resort din cele doua state, luand in considerare sugestiile reprezentantilor persoanelor apartinand minoritatilor romane si macedonene, prin:

- trimiterea de experti si profesori;

- trimiterea de manuale, carti, publicatii si dotarea bibliotecilor scolare/universitare;

- organizarea de seminarii;

- acordarea de burse, etc.

ARTICOLUL 5

Partile incurajeaza recunoasterea reciproca a perioadelor de studii, certificatelor, diplomelor, titlurilor stiintifice acordate de institutii de invatamant si stiinta acreditate in cele doua state, prin incheierea de conventii speciale, care prevad conditiile si cerintele pentru recunoasterea studiilor.

ARTICOLUL 6 

Partile vor favoriza cooperarea in domeniul stiintei si tehnologiei, prin:

a) participarea in comun la programele-cadru ale Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si demonstratii, la programele europene, regionale si nationale;

b) cercetarea in comun, pe baza proiectelor specifice, in domenii ale stiintei si tehnologiei, convenite de comun acord;

c) schimb de oameni de stiinta si specialisti;

d) schimb de informatii stiintifice si tehnologice, precum si de documentatie;

e) organizare si participare la conferinte stiintifice, intruniri, simpozioane, cursuri, seminarie, expozitii, etc.

f) utilizare in comun a dotarilor destinate activitatii de cercetare si dezvoltare, precum si a echipamentului stiintific, inclusiv accesul comun la echipament unic, pe baza reciprocitatii si in conformitate cu legislatia interna din cele doua state;

g) contacte directe si schimb de tehnologii inovatoare intre colective academice, centre de cercetare, institute si alte organizatii stiintifice din Romania si Republica Macedonia;

h) alte forme de cooperare stiintifica si tehnologica, care ar putea aparea in procesul punerii in aplicare a prezentului acord.

ARTICOLUL 7

Partile sprijina colaborarea stiintifica dintre cercetatorii romani si macedoneni in cadrul Acordului de cooperare stiintifica dintre Academia Romana si Academia Macedoneana de Stiinte si Arte, semnat prin corespondenta la 30 octombrie 1996.

ARTICOLUL 8

Dorind sa dezvolte cooperarea in diverse domenii ale culturii, partile incurajeaza si sustin:

a) cooperarea directa dintre organizatiile si institutiile din domeniul culturii si artei, dintre uniuni si asociatii artistice, fundatii, precum si dintre persoane din aceste domenii;

b) participarea la festivaluri, simpozioane, expozitii, tabere de creatie, conferinte, seminare si alte activitati de promovare a culturii, care se vor desfasura pe teritoriul celor doua state si care sa contribuie la o mai buna intelegere a realizarilor lor culturale;

c) organizarea de stagii de documentare destinate artistilor din cele doua state, pe baza de reciprocitate, in scopul incurajarii schimbului;

d) cooperarea dintre muzee si colectii publice, prin derularea de proiecte culturale comune si prin schimburi de expozitii;

e) organizarea de cursuri, stagii si acordarea de burse destinate specialistilor din domeniul culturii, in vederea dezvoltarii profesionale a acestora si incurajarii schimbului de experienta;

f) cooperarea directa in domeniul cinematografiei;

g) cooperarea directa intre arhivele de film si institutele de film, cu scopul realizarii de schimburi de informatii, publicatii si filme;

h) punerea in scena a operelor muzicale si dramatice ale autorilor din cele doua state;

i) organizarea de stagii de documentare destinate arheologilor din cele doua state, pe baza de reciprocitate;

j) cooperarea dintre institutiile de specialitate, prin derularea unor proiecte sau programe comune in domeniul arheologiei preventive si protejarii patrimoniului arheologic din zonele unde se desfasoara procese de restructurare urbana;

k) cooperarea in domeniul protectiei patrimoniului arheologic si al prevenirii exportului ilegal de bunuri arheologice;

l) incurajarea cooperarii institutionale in domeniul restaurarii si conservarii lacasurilor de cult, bisericilor si manastirilor, monumentelor istorice, inclusiv a picturii si frescelor din interiorul acestora;

m) alte forme de cooperare cu scopul de a promova schimburile culturale dintre cele doua state.

ARTICOLUL 9

Partile incurajeaza cooperarea dintre organizatiile din domeniul cercetarii, evidentei si protectiei monumentelor istorice si culturale, in vederea conservarii, restaurarii si protejarii patrimoniului cultural.

Partile incurajeaza cooperarea institutionala in domeniul protejarii patrimoniului cultural mobil, in special in ceea ce priveste conservarea preventiva si managementul riscurilor pentru colectii.

ARTICOLUL 10 

Partile vor lua toate masurile pentru a preveni exportul si importul ilegal al bunurilor culturale mobile  clasate in pat rimoniul cultural national (tezaur sau fond) si al bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi clasate in patrimoniul cultural national si care au fost exportate ilegal fara indeplinirea conditiilor si procedurii de efectuare a exportului, precum si pentru a asigura returnarea sau restituirea lor in cazul unui export sau import ilegal.

ARTICOLUL 11 

Relatiile dintre Arhivele Nationale ale Romaniei si Arhivele de Stat ale Republicii Macedonia se vor derula in baza Acordului de colaborare in domeniul arhivistic intre Directia Generala a Arhivelor Statului din cadrul Ministerului de Interne al Romaniei si Arhivele Republicii Macedonia, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 1995

ARTICOLUL 12 

Partile incurajeaza cooperarea pe scara larga in domeniul publicarii de carti, prin:

a) schimbul de carti din domeniul culturii si artei, pe baze comerciale si necomerciale;

b) organizarea reciproca de expozitii si participarea la targuri de carte;

c) cooperarea directa dintre edituri;

d) promovarea contactelor directe intre scriitori, editori si traducatori din cele doua state;

e) incurajarea traducerii si publicarii in statele lor a lucrarilor literare si stiintifice semnificative ale autorilor din celalalt stat.

ARTICOLUL 13

Partile vor acorda o atentie speciala necesitatii de a satisface nevoile culturale ale persoanelor apartinand minoritatii romane din Republica Macedonia si ale persoanelor apartinand minoritatii macedonene din Romania si, in special, protejarii in comun a patrimoniului lor cultural si istoric.

In acest scop, se vor stabili forme de cooperare intre institutiile de resort din cele doua state.

ARTICOLUL 14

Partile incurajeaza cooperarea directa dintre institutiile competente in domeniul respectarii dreptului de autor si a drepturilor conexe, in baza conventiilor si tratatelor internationale in vigoare privind protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe, la care cele doua state sunt parti.

ARTICOLUL 15

Partile incurajeaza dezvoltatea si promovarea cooperarii dintre agentiile nationale de presa si organizatiile profesionale din domeniul mass-mediei, ziarele, societatile de radio si televiziune din cele doua state, pe baza acordurilor incheiate direct, la nivel national si regional.

ARTICOLUL 16

 Partile vor analiza posibilitatea deschiderii si functionarii de institute/centre culturale ale Romaniei in Republica Macedonia si ale Republicii Macedonia in Romania. Statutul legal si conditiile de functionare a acestor institute/centre vor fi stabilite printr-un acord separat.

 ARTICOLUL 17

Partile incurajeaza cooperarea in domeniile educatiei, stiintei si culturii in cadrul UNESCO si al altor organizatii internationale.

ARTICOLUL 18

 Partile sprijina initiativele in domeniul educatiei, stiintei si culturii pentru punerea in aplicare a proiectelor agreate de comun acord, in cadrul cooperarii regionale.

ARTICOLUL 19

Partile incurajeaza cooperarea dintre institutiile si organizatiile de resort in domeniul educatiei fizice si sportului, cooperarea directa dintre cluburile si asociatiile sportive, organizarea de competitii si reuniuni, schimbul de sportivi, antrenori si de informatii stiintifice si metodologice privind educatia fizica si sportul.

 ARTICOLUL 20

 Partile incurajeaza cooperarea si schimbul de reprezentanti ai autoritatilor publice de resort in domeniul tineretului, precum si schimbul de reprezentanti ai asociatiilor si organizatiilor neguvernamentale de tineret, pentru o mai buna cunoastere reciproca.

 ARTICOLUL 21

 In vederea punerii in aplicare a prezentului acord, autoritatile de resort ale partilor pot incheia programe periodice de cooperare in domeniul educatiei, stiintei, culturii, tineretului si sportului,mass-mediei, in care se vor stabili activitatile concrete, precum si conditiile organizatorice si financiare pentru realizarea lor.

ARTICOLUL 22

 Prezentul acord nu exclude posibilitatea realizarii de alte forme de cooperare care nu sunt prevazute de acesta, din campul de aplicare a acordului. 

ARTICOLUL 23

Prezentul acord va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari scrise, prin care cele doua parti se informeaza reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la indeplinirea conditiilor necesare pentru intrarea in vigoare, prevazute in legislatiile nationale ale celor doua state.

ARTICOLUL 24

Acordul ramane in vigoare pentru o perioada de cinci (5) ani si se va reinnoi automat pentru noi perioade de 5 ani, daca niciuna din parti nu notifica in scris celeilalte parti intentia sa de a denunta acordul, cu cel putin sase (6) luni inainte de expirare.

Dupa expirarea prezentului acord, programele realizate in baza acestuia raman valabile pana la incheierea perioadei lor de aplicare.

ARTICOLUL 25

La data intrarii in vigoare a prezentului acord, Acordul de colaborare culturala dintre Guvernul Republicii Populare Romine si Guvernul Republicii Populare Federative Iugoslavia, semnat la Brioni la 27 octombrie 1956, isi va inceta valabilitatea in relatia dintre Romania si Republica Macedonia.

 

 

Semnat la Skopje la 3 iulie 2013, in doua exemplare originale in limbile romana, macedoneana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

PENTRU GUVERNUL ROMANIEI         PENTRU GUVERNUL REPUBLICII MACEDONIA

            Titus Corlatean,                                                         Nikola Poposki,

        ministrul roman al afacerilor externe       ministrul macedonean al afacerilor externe

08.06.2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI – NR. 361 – PARTEA I – MARTI 29 MAI 2012

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

377. – Hotarare pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, semnat la Skopje la 27 mai 2010

- Memorandum de intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARASTE

pentru aprobarea Memorandumului de intelegere

dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia

privind cooperarea in domeniul comunicatiilor

si societatii informationale, semnat la Skopje la 27 mai 2010

 

            In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

            Art. 1 – Se aproba Memorandumul de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, semnat la Skopje la 27 mai 2010, denumit in continuare memorandum

            Art. 2 – Activitatile de cooperare prevazute in memorandum se vor finanta din bugetul anual aprobat Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

 

                                                                                    Contrasemneaza:

                                                                                                                 Ministrul comunicatiilor

                                                                                                               si societatii informationale,

                                                                                                                Razvan Mustea-Serban

                                                                                                               Ministrul afacerilor externe,

                                                                                                                  Cristian Diaconescu

                                                                                                            p. Ministrul finantelor publice

                                                                                                                  Gheorghe Gherghina

                                                                                                                      secretar de stat

 

Bucuresti, 24 aprilie 2012

Nr. 377

 

MEMORANDUM DE INTELEGERE

Intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia

privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale

 

            Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia, denumite in continuare parti,

            avand in vedere dezvoltarea pozitiva a relatiilor dintre Romania si Republica Macedonia, consolidate prin vizite la nivel inalt, care confirma interesul comun in vederea promovarii raporturilor stranse in domeniul comunicatiilor si societatii informationale,

            avand in vedere ca ambele parti vor promova furnizarea tehnologiei si a serviciilor in sectorul IT si intentioneaza sa creeze un parteneriat in sectorul comunicatiilor si societatii informationale,

            recunoscand nevoia de a promova legaturi semnificative in sectorul comunicatiilor si societatii informationale, avand in vedere capacitatile si oportunitatile din acest sector ale celor doua parti,

            recunoscand existenta potentialului pentru efectuarea de schimburi intense intre cele doua tari in sectorul comunicatiilor si societatii informationale

            avand interese comune in cresterea investitiilor, sporirea investitiilor, initiativelor si pietelor aferente sectorului comunicatiilor si societatii informationale si

            intentionand sa implementeze un program de cooperare in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, cu scopul de a dezvolta parteneriate de afaceri intre cele doua parti,

            au incheiat urmatorul memorandum de intelegere:

 

ARTICOLUL 1

 

Obiectivele cooperarii

 

            (1) Obiectul prezentului memorandum de intelegere (denumit in continuare memorandum) este de a stabili relatii de cooperare intre cele doua parti, in vederea concentrarii eforturilor comune si a resurselor tehnice, financiare si umane avand ca finalitate dezvoltarea cooperarii tehnologice si a activitatilor inovative, precum si a serviciilor loegate de acordarea de asistenta, consultanta si instruire tehnica in vederea formarii de resurse umane specializate in domeniul comunicatiilor si societatii informationale.

 

ARTICOLUL 2

 

Domeniile de cooperare

 

            (1) Principalele domenii de cooperare intre cele doua parti, fara a fi limitate la acestea sunt urmatoarele:

            a) schimbul de date in domeniul reglementarilor, standardizarii si al conventiilor internationale relevante in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, precum si in cel al tehnologiilor si mijloacelor tehnice noi;

            b) stimularea investitiilor in cele doua tari in domeniul comunicatiilor si societatii informationale;

            c) dezvoltarea, pe baza proiectelor colective, a grupurilor de lucru comune in domeniul comunicatiilor si societatii informationale, in fiecare din cele doua tari sau in terte tari, in conditii acceptate de comun acord;

            d) sprijinirea companiilor interesate din cele doua tari in activitatea lor de parteneriat;

            e) pregatirea in domeniul comunicatiilor si societatii informationale;

            f) dezvoltarea resurselor umane in domeniul educatiei IT si al educatiei bazate pe IT;

            g) organizarea si facilitarea participarii la seminare, conferinte, forumuri comune, evenimente si targuri internationale organizate de fiecare din cele doua tari;

            h) informarea si identificarea schimbului de date necesar pentru serviciile electronice (e-Services, e-Visa, e-commerce) si de securitate informatica;

            i) sprijinrea comuna in cadrul organizatiilor internationale, atunci cand interesele nationale ale celor doua tari coincid.

            (2) Activitatile specifice de interes comun vor fi desfasurate in cadrul stabilit de prezentul memorandum si vor fi reglementate prin intelegeri specifice. In aceste intelegeri, aspectele referitoare la cheltuieli si investitii, confidentialitate, proprietate intelectuala, precum si toate detaliile care vor asigura o intelegere clara a provenientei si modului de utilizare a resurselor si beneficiilor ambelor parti vor fi specificate.

            In timpul activitatilor desfasurate de catre organele competente, limba engleza va fi utilizata drept limba de lucru.

 

 

ARTICOLUL 3

 

Fonduri si resurse

 

            (1) Desfasurarea de activitati de cooperare in conformitate cu prezentul memorandum va fi conditionata de existenta resurselor de finantare, precum si a altor resurse ale partilor.

            (2) Costurile activitatilor de cooperare vor fi suportate intr-o modalitate ce va fi ulterior convenita.

 

 

ARTICOLUL 4

 

Aplicarea memorandumului

 

            (1) Prezentul memorandum va fi implementat de catre un comitet de coordonare compus din reprezentanti ai ambelor parti si a carui structura va fi stabilita la o data ulterioara. Acest comitet va fi infiintat in termen de o (1) luna de la data intrarii in vigoare a prezentului memorandum.

            (2) Comitetul va fi responsabil cu definirea metodologiilor, mecanismelor si procedurilor pentru dezvoltarea activitatilor stabilite prin prezentul memorandum, inclusiv fezabilitatea si cerintele financiare. Comitetul se va intruni cel putin o data pe an, alternativ in Romania si in Republica Macedonia, in functie de acordul dintre parti.

 

 

ARTICOLUL 5

 

Drepturile de proprietate intelectuala

 

            Drepturile de proprietate intelectuala rezultate din proiectele realizate in temeiul prezentului memorandum vor fi convenite distinct, prin acte aditionale, incheiate la data initierii fiecarui proiect bilateral.

 

 

ARTICOLUL 6

 

Confidentialitatea informatiilor

 

Niciuna dintre parti nu va dezvalui sau distibui unui tert informatii confidentiale furnizate de cealalta parte in cursul desfasurarii activitatilor de cooperare conform prezentului memorandum, cu exceptia permisiunii scrise din partea celeilalte parti si in limitele acestei permisiuni sau in conformitate cu prevederile legale.

 

 

ARTICOLUL 7

 

Intrarea in vigoare si valabilitatea

 

            (1) Prezentul memorandum de intelegere va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile isi vor comunica indeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea in vigoare si va fi prelungit automat pe noi perioade de cate patru (4) ani daca niciuna din parti nu il denunta.

            (2) Fiecare parte poate denunta memorandumul prin notficare scrisa catre cealalta parte prin cai diplomatice. In acest caz, memorandumul de intelegere isi va inceta valabilitatea dupa trei (3) luni de la data notei scrise de denuntare transmise celeilalte parti.

 

ARTICOLUL 8

 

Amendamente

 

(1)     Prezentul memorandum poate fi amendat prin acordul scris al ambelor parti.

(2)     Amendamentele acestui memorandum vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile

art. 7 paragraful (1).

 

ARTICOLUL 9

 

Clauze finale

 

            Dispozitiile prezentului memorandum nu afecteaza drepturile si obligatiile partilor ce decurg din alte acorduri internationale incheiate. Aplicarea prezentului memorandum nu aduce atingere obligatiilor Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene. Prezentul memorandum nu poate fi interpretat sau invocat astfel incat sa anuleze ori sa afecteze obligatiile ce decurg din orice alt acord incheiat intre Comunitatea Europeana sau Comunitatea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Macedonia, pe de alta parte.

 

Drept care, reprezentantii deplin autorizati ai partilor au semnat prezentul memorandum de intelegere.

Semnat la Skopje la data de 27 mai 2010, in doua exemplare orginale, fiecare in limbile romana, macedoneana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

 

Pentru Guvernul Romaniei,                                             Pentru Guvernul Republicii Macedonia

            Bogdan Mazuru,                                                                      Pavle Sazdov

             secretar de stat in cadrul                                                                 secretar de stat in cadrul    

       Ministerului Afacerilor Externe                                              Ministerului Societatii Informationale

09.01.2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI – NR. 15 - PARTEA I – LUNI, 9 IANUARIE 2012

1.262/2011 – Hotarare pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea in domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2011

- Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea in domeniul turismului

 

 

ACORD

Intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea in domeniul turismului

 

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia, denumite in continuare “parti contractante”, dorind sa contribuie la dezvoltarea relatiilor in domeniul turismului dintre Romania si Republica Macedonia, la intarirea cooperarii dintre autoritatile competente ale ambelor state,recunoscand ca relatiile din domeniul turismului constituie un element important si necesar in consolidarea raporturilor prietenesti dintre statele celor doua parti, dorind sa creeze baza pentru extinderea relatiilor in domeniul turismului dintre Romania si Republica Macedonia, au convenit asupra celor ce urmeaza:

ARTICOLUL 1

Partile contractante, in conformitate cu legislatia nationala a statelor celor doua parti si cu reglementarile acordurilor internationale din care statele lor fac parte, vor intreprinde toate masurile necesare pentru promovarea si incurajarea dezvoltarii relatiilor turistice dintre statele celor doua parti contractante si pentru facilitarea circulatiei turistice cu ajutorul agentiilor de turism si al altor structuri si organizatii care desfasoara activitati in domeniul turismului

ARTICOLUL 2

Partile contractante vor incuraja crearea cadrului favorabil pentru investitii in sectorul turismului ale statelor celor doua parti, in concordanta cu legislatiile nationale ale celor doua state. Partile contractante vor promova dezvoltarea tuturor tipurilor de turism, dupa cum sunt acceptate de practica internationala (turism cultural, turism rural, ecoturism, organizat si individual)

ARTICOLUL 3

Partile contractante vor schimba informatii, inclusiv date statistice cu privire la domeniul tuirstic din fiecare stat, si vor incuraja participarea reciproca la expozitii tuirstice, avand la baza intelegerea reciproca a celor doua parti.

ARTICOLUL 4

Partile contractante vor incuraja vizitarea obiectivelor turistice din cele doua state

ARTICOLUL 5

Partile contractante vor contribui la schimbul de experienta in domeniul pregatirii profesionale a personalului din industrile pentru turism ale statelor lor

ARTICOLUL 6

Partile contractante vor incuraja dezvoltarea cooperarii in cadrul Organizatiei Mondiale a Turismului si al altor organisme internationale de turism

ARTICOLUL 7

Partile contractante vor contribui la schimbul de experienta si informatii privind activitatea organizatiilor de turism din statele lor, in conformitate cu legisltiile nationale ale statelor celor doua parti.

Partile contractente vor schimba informatii privind potentialul turistic al celor doua state si vor incuraja organizarea de vizite de documentare pentru ziaristi, reporteri radio si TV si experti in domeniul turismului.

ARTICOLUL 8

Partile contractante vor suporta in mod independent toate cheltuielile in cursul implementarii prezentului acord, in cadrul limitelor stipulate de legislatiile nationale ale statelor celor doua parti contractante.

ARTICOLUL 9

Prezentul acord nu va afecta obligatiile internationale asumate de cele doua parti contractante.

Prezentul acord nu va afecta obligatiile care rezulta din calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii Europene

ARTICOLUL 10

Orice divergenta in interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului acord  se va solutiona pe cale amiabila, prin mijloace de negociere si consultari prin canale diplomatice

ARTICOLUL 11

Organele autorizate responsabile pentru implementarea conditiilor prezentului acord sunt:

-       pentru partea romana: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

-       pentru partea macedoneana: Ministerul Economiei

In cazul schimbarii numelor sau functiilor organelor autorizate, partile contractante vor notifica una alteia prin canale diplomatice

ARTICOLUL 12

Acest acord va fi amendat si completat prin acord reciproc de catre parti, prin protocoale aditionale, care vor fi parti integrante ale acestui acord. Protocoalele vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile articolului 13 al acestui acord.

ARTICOLUL 13

Prezentul acord va intra in vigoare la data ultimei notificari, prin care oricare dintre cele doua parti a informat cealalta parte asupra indeplinirii procedurii interne necesare pentru intrarea in vigoare a acestui acord.

Prezentul accord va fi valabil pentru o perioada de 5 ani. Valabilitatea sa va fi prelungita pentru alti 5 ani, prin acord tacit, in cazul in care niciuna dintre cele doua parti nu va notifica celeilalte parti, cel putin cu 6 luni inainte de expirarea datei prezentului acord, intentia sa de a denunta acest acord.

Notificarea denuntarii acestui acord de catre una dintre cele doua parti contractante nu va afecta implementarea activitatilor demarate inainte de denuntarea acestui acord.

Semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2011, in doua exemplare originale, in limba romana, macedoneana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergenta in interpretare si implementare va prevala textul in limba engleza.

 

Pentru Guvernul Romaniei,

Ion Ariton,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri 

 

Pentru Guvernul Republicii Macedonia,

Vele Samak,

ministru fara portofoliu insarcinat cu atragerea investitiilor straine

20.02.2012

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Acordului, incheiat prin schimb de note verbale

semnate la Bucuresti la 5 decembrie 2011 si la Skopje la 28 decembrie 2011,

pentru confirmarea incetarii valabilitatii, in relatiile dintre Romania si Republica Macedonia,

a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania

si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala,

semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970

 

In baza art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

 

Articol unic – Se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Acordul, incheiat prin schimb de note verfbale semnate la Bucuresti la 5 decembrie 2011 si la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea incetarii valabilitatii, in relatiile dintre Romania si Republica Macedonia, a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

      Bucuresti, 23 ianuarie 2012,

      Nr. 80.

 

 

 

      Nr. H2-3/2313

 

   Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei prezinta salutul sau Ambasadei Republicii Macedonia la Bucuresti si referitor la valabilitatea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970, are onoarea de a comunica urmatoarele:

Conventia a fost mentinuta in vigoare intre Romania si Republica Macedonia prin Protocolul dintre Guvernul roman si Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996.

La 9 aprilie 2001, Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de o parte, si Republica Macedonia, de cealalta parte, au incheiat un Acord de stabilizare si asociere care cuprinde, de asemenea, si cadrul legal privind asistenta administrative in domeniul vamal, in Protocolul 5, anexat Acordului.

Romania a devenit parte la Acordul de stabilizare si asociere mentionat prin Protocolul la Acordul de stabilizare si asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Fosta Republica Iugoslava Macedonia, de cealalta parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2008, care a intrat in vigoare la 1 noiembrie 2008.

Avand in vedere cele de mai sus, partea romana ar dori sa convina cu partea macedoneana ca, intre cele doua, Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970 si-a incheiat valabilitatea la 1 noiembrie 2008, in conformitate cu regula generala de drept international, prevazuta de art. 59 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, intrucat a fost incheiat un nou tratat asupra aceleiasi materii.

Partea romana ar aprecia daca partea macedoneana ar comunica acordul sau la propunerea sus-mentionata.

Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei foloseste acest prilej pentru a reinnoi Ambasadei Republicii Macedonia la Bucuresti asigurarea inaltei sale consideratii.

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011,

 

Ambasada Republicii Macedonia

In Bucuresti

 

 

 

Nr. 96-826/1

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia prezinta salutul sau Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei si are onoarea sa confirme primirea Notei ministerului nr. H2-3/2313, datata 5 decembrie 2011, avand urmatorul continut:

“Conventia a fost mentinuta in vigoare intre Romania si Republica Macedonia prin Protocolul dintre Guvernul roman si Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996.

La 9 aprilie 2001, Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de o parte, si Republica Macedonia, de cealalta parte, au incheiat un Acord de stabilizare si asociere care cuprinde, de asemenea, si cadrul legal privind asistenta administrative in domeniul vamal, in Protocolul 5, anexat Acordului.

Romania a devenit parte la Acordul de stabilizare si asociere mentionat prin Protocolul la Acordul de stabilizare si asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Fosta Republica Iugoslava Macedonia, de cealalta parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2008, care a intrat in vigoare la 1 noiembrie 2008.

Avand in vedere cele de mai sus, partea romana ar dori sa convina cu partea macedoneana ca, intre cele doua, Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970 si-a incheiat valabilitatea la 1 noiembrie 2008, in conformitate cu regula generala de drept international, prevazuta de art. 59 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, intrucat a fost incheiat un nou tratat asupra aceleiasi materii.

Partea romana ar aprecia daca partea macedoneana ar comunica acordul sau la propunerea sus-mentionata.”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia are onoarea de a informa ca partea macedoneana este de accord cu propunerea din Nota nr. H2-3/2313, datata 5 decembrie 2011, care impreuna cu aceasta nota de raspuns constituie un Acord intre partea macedoneana si partea romana pentru confirmarea incetarii valabilitatii la 1 noiembrie 2008, in relatiile dintre Romania si Republica Macedonia, a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970, in conformitate cu regula generala de drept international, prevazuta de art. 59 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor.

Ministerul are in continuare onoarea de a transmite spre analiza proiectul unui Acord intre Guvernul Republicii Macedonia si Guvernul Romaniei privind cooperarea si asistenta reciproca in domeniul vamal, pregatit de Administratia Vamala a Republicii Macedonia, care va contribui la adancirea dezvoltarii relatiilor traditionale de prietenie si bazate pe tratate intre Republica Macedonia si Romania.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia foloseste acest prilej pentru a reinnoi Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei asigurarea inaltei sale consideratii.

 

Skopje, 28 decembrie 2011,

 

Ministerului ASfacerilor Externe al Romaniei

Bucuresti