20.02.2012

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Acordului, incheiat prin schimb de note verbale

semnate la Bucuresti la 5 decembrie 2011 si la Skopje la 28 decembrie 2011,

pentru confirmarea incetarii valabilitatii, in relatiile dintre Romania si Republica Macedonia,

a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania

si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala,

semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970

 

In baza art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

 

Articol unic – Se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Acordul, incheiat prin schimb de note verfbale semnate la Bucuresti la 5 decembrie 2011 si la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea incetarii valabilitatii, in relatiile dintre Romania si Republica Macedonia, a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

      Bucuresti, 23 ianuarie 2012,

      Nr. 80.

 

 

 

      Nr. H2-3/2313

 

   Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei prezinta salutul sau Ambasadei Republicii Macedonia la Bucuresti si referitor la valabilitatea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970, are onoarea de a comunica urmatoarele:

Conventia a fost mentinuta in vigoare intre Romania si Republica Macedonia prin Protocolul dintre Guvernul roman si Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996.

La 9 aprilie 2001, Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de o parte, si Republica Macedonia, de cealalta parte, au incheiat un Acord de stabilizare si asociere care cuprinde, de asemenea, si cadrul legal privind asistenta administrative in domeniul vamal, in Protocolul 5, anexat Acordului.

Romania a devenit parte la Acordul de stabilizare si asociere mentionat prin Protocolul la Acordul de stabilizare si asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Fosta Republica Iugoslava Macedonia, de cealalta parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2008, care a intrat in vigoare la 1 noiembrie 2008.

Avand in vedere cele de mai sus, partea romana ar dori sa convina cu partea macedoneana ca, intre cele doua, Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970 si-a incheiat valabilitatea la 1 noiembrie 2008, in conformitate cu regula generala de drept international, prevazuta de art. 59 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, intrucat a fost incheiat un nou tratat asupra aceleiasi materii.

Partea romana ar aprecia daca partea macedoneana ar comunica acordul sau la propunerea sus-mentionata.

Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei foloseste acest prilej pentru a reinnoi Ambasadei Republicii Macedonia la Bucuresti asigurarea inaltei sale consideratii.

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011,

 

Ambasada Republicii Macedonia

In Bucuresti

 

 

 

Nr. 96-826/1

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia prezinta salutul sau Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei si are onoarea sa confirme primirea Notei ministerului nr. H2-3/2313, datata 5 decembrie 2011, avand urmatorul continut:

“Conventia a fost mentinuta in vigoare intre Romania si Republica Macedonia prin Protocolul dintre Guvernul roman si Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996.

La 9 aprilie 2001, Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de o parte, si Republica Macedonia, de cealalta parte, au incheiat un Acord de stabilizare si asociere care cuprinde, de asemenea, si cadrul legal privind asistenta administrative in domeniul vamal, in Protocolul 5, anexat Acordului.

Romania a devenit parte la Acordul de stabilizare si asociere mentionat prin Protocolul la Acordul de stabilizare si asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Fosta Republica Iugoslava Macedonia, de cealalta parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2008, care a intrat in vigoare la 1 noiembrie 2008.

Avand in vedere cele de mai sus, partea romana ar dori sa convina cu partea macedoneana ca, intre cele doua, Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970 si-a incheiat valabilitatea la 1 noiembrie 2008, in conformitate cu regula generala de drept international, prevazuta de art. 59 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, intrucat a fost incheiat un nou tratat asupra aceleiasi materii.

Partea romana ar aprecia daca partea macedoneana ar comunica acordul sau la propunerea sus-mentionata.”

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia are onoarea de a informa ca partea macedoneana este de accord cu propunerea din Nota nr. H2-3/2313, datata 5 decembrie 2011, care impreuna cu aceasta nota de raspuns constituie un Acord intre partea macedoneana si partea romana pentru confirmarea incetarii valabilitatii la 1 noiembrie 2008, in relatiile dintre Romania si Republica Macedonia, a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 1970, in conformitate cu regula generala de drept international, prevazuta de art. 59 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor.

Ministerul are in continuare onoarea de a transmite spre analiza proiectul unui Acord intre Guvernul Republicii Macedonia si Guvernul Romaniei privind cooperarea si asistenta reciproca in domeniul vamal, pregatit de Administratia Vamala a Republicii Macedonia, care va contribui la adancirea dezvoltarii relatiilor traditionale de prietenie si bazate pe tratate intre Republica Macedonia si Romania.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia foloseste acest prilej pentru a reinnoi Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei asigurarea inaltei sale consideratii.

 

Skopje, 28 decembrie 2011,

 

Ministerului ASfacerilor Externe al Romaniei

Bucuresti