20.02.2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI – NR. 126 – PARTEA I – JOI, 20 FEBRUARIE 2014

ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

93. – Hotarare pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013

- Acord de cooperare in domeniul educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia

 GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE

pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniile

educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului

dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia,

semnat la Skopje la 3 iulie 2013

 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare

            Articol unic – Se aproba Acordul de cooperare in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

 

                                                                                    Contrasemneaza:

                                                                                    Ministrul afacerilor externe,

                                                                                    Titus Corlatean

                                                                                    p. Viceprim-ministru,

                                                                                    ministrul finantelor publice,

                                                                                    Dan Manolescu,

                                                                                    secretar de stat

                                                                                    Ministrul delegat pentru buget,

                                                                                    Liviu Voinea

                                                                                    Ministruil educatiei nationale,

                                                                                    Remus Pricopie

                                                                                    Ministrul delegat pentru invatamant

                                                                                    superior, cercetare stiintifica

                                                                                    si dezvoltare tehnologica,

                                                                                    Mihnea Cosmin Costoiu

                                                                                    Ministrul culturii,

                                                                                    Gigel-Sorin Stirbu

                                                                                    Ministrul tineretului si sportului,

                                                                                    Nicolae Banicioiu

 

 

                                    Bucuresti, 12 februarie 2014

                                    Nr. 93

 

 

ACORD

de cooperare in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportuui

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia

 Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia (denumite in continuare parti)

dorind sa dezvolte si sa intareasca relatiile de prietenie dintre cele doua state,

convinse ca prin cooperarea in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului vor contribui la intensificarea relatiilor dintre popoarele celor doua state,

in conformitate cu prevederile Tratatului de prietenie si colaborare intre Romania si Republica Macedonia, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001,

au convenit sa incheie prezentul acord, care stipuleaza urmatoarele: 

ARTICOLUL 1

Partile vor promova cooperarea in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului si, in acest scop, vor incuraja contactele directe dintre autoritatile publice, institutii si alte organizatii si persoane care activeaza in domeniile mentionate. In conformitate cu legislatia nationala a celor doua state.

 ARTICOLUL 2

Partile vor sprijini colaborarea si schimbul de experienta in domeniul educatiei, prin:

a) promovarea cooperarii directe intre institutiile  de invatamant la toate nivelurile;

b) schimb de profesori si specialisti, studenti si elevi;

c) participarea la simpozioane, conferinte si alte reuniuni similare;

d) acordarea, in regim de reciprocitate, de locuri si burse pentru studii de licenta, masterat si doctorat;

e) alte forme de cooperare in domeniul educatiei, care pot aparea in procesul de aplicare a acestui acord si care vor fi convenite ulterior.

ARTICOLUL 3

Partile vor incuraja si sprijini studiul limbii, literaturii si civilizatiei romane, respectiv macedonene, prin:

a) infiintarea, in cadrul institutiilor lor de invatamant superior, a unor lectorate/catedre de profil;

b) schimb de lectori;

c) schimb de carti si publicatii de specialitate;

d) participarea la cursurile de vara.

ARTICOLUL 4

Partile vor acorda o atentie speciala necesitatii de a satisface nevoile in materie de educatie a persoanelor apartinand minoritatii romane din Republica Macedonia si ale persoanelor apartinand minoritatii macedonene din Romania, in special in domeniul limbii, literaturii si civilizatiei romane, respectiv macedonene.

In acest scop, se vor stabili forme de cooperare intre institutiile de resort din cele doua state, luand in considerare sugestiile reprezentantilor persoanelor apartinand minoritatilor romane si macedonene, prin:

- trimiterea de experti si profesori;

- trimiterea de manuale, carti, publicatii si dotarea bibliotecilor scolare/universitare;

- organizarea de seminarii;

- acordarea de burse, etc.

ARTICOLUL 5

Partile incurajeaza recunoasterea reciproca a perioadelor de studii, certificatelor, diplomelor, titlurilor stiintifice acordate de institutii de invatamant si stiinta acreditate in cele doua state, prin incheierea de conventii speciale, care prevad conditiile si cerintele pentru recunoasterea studiilor.

ARTICOLUL 6 

Partile vor favoriza cooperarea in domeniul stiintei si tehnologiei, prin:

a) participarea in comun la programele-cadru ale Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si demonstratii, la programele europene, regionale si nationale;

b) cercetarea in comun, pe baza proiectelor specifice, in domenii ale stiintei si tehnologiei, convenite de comun acord;

c) schimb de oameni de stiinta si specialisti;

d) schimb de informatii stiintifice si tehnologice, precum si de documentatie;

e) organizare si participare la conferinte stiintifice, intruniri, simpozioane, cursuri, seminarie, expozitii, etc.

f) utilizare in comun a dotarilor destinate activitatii de cercetare si dezvoltare, precum si a echipamentului stiintific, inclusiv accesul comun la echipament unic, pe baza reciprocitatii si in conformitate cu legislatia interna din cele doua state;

g) contacte directe si schimb de tehnologii inovatoare intre colective academice, centre de cercetare, institute si alte organizatii stiintifice din Romania si Republica Macedonia;

h) alte forme de cooperare stiintifica si tehnologica, care ar putea aparea in procesul punerii in aplicare a prezentului acord.

ARTICOLUL 7

Partile sprijina colaborarea stiintifica dintre cercetatorii romani si macedoneni in cadrul Acordului de cooperare stiintifica dintre Academia Romana si Academia Macedoneana de Stiinte si Arte, semnat prin corespondenta la 30 octombrie 1996.

ARTICOLUL 8

Dorind sa dezvolte cooperarea in diverse domenii ale culturii, partile incurajeaza si sustin:

a) cooperarea directa dintre organizatiile si institutiile din domeniul culturii si artei, dintre uniuni si asociatii artistice, fundatii, precum si dintre persoane din aceste domenii;

b) participarea la festivaluri, simpozioane, expozitii, tabere de creatie, conferinte, seminare si alte activitati de promovare a culturii, care se vor desfasura pe teritoriul celor doua state si care sa contribuie la o mai buna intelegere a realizarilor lor culturale;

c) organizarea de stagii de documentare destinate artistilor din cele doua state, pe baza de reciprocitate, in scopul incurajarii schimbului;

d) cooperarea dintre muzee si colectii publice, prin derularea de proiecte culturale comune si prin schimburi de expozitii;

e) organizarea de cursuri, stagii si acordarea de burse destinate specialistilor din domeniul culturii, in vederea dezvoltarii profesionale a acestora si incurajarii schimbului de experienta;

f) cooperarea directa in domeniul cinematografiei;

g) cooperarea directa intre arhivele de film si institutele de film, cu scopul realizarii de schimburi de informatii, publicatii si filme;

h) punerea in scena a operelor muzicale si dramatice ale autorilor din cele doua state;

i) organizarea de stagii de documentare destinate arheologilor din cele doua state, pe baza de reciprocitate;

j) cooperarea dintre institutiile de specialitate, prin derularea unor proiecte sau programe comune in domeniul arheologiei preventive si protejarii patrimoniului arheologic din zonele unde se desfasoara procese de restructurare urbana;

k) cooperarea in domeniul protectiei patrimoniului arheologic si al prevenirii exportului ilegal de bunuri arheologice;

l) incurajarea cooperarii institutionale in domeniul restaurarii si conservarii lacasurilor de cult, bisericilor si manastirilor, monumentelor istorice, inclusiv a picturii si frescelor din interiorul acestora;

m) alte forme de cooperare cu scopul de a promova schimburile culturale dintre cele doua state.

ARTICOLUL 9

Partile incurajeaza cooperarea dintre organizatiile din domeniul cercetarii, evidentei si protectiei monumentelor istorice si culturale, in vederea conservarii, restaurarii si protejarii patrimoniului cultural.

Partile incurajeaza cooperarea institutionala in domeniul protejarii patrimoniului cultural mobil, in special in ceea ce priveste conservarea preventiva si managementul riscurilor pentru colectii.

ARTICOLUL 10 

Partile vor lua toate masurile pentru a preveni exportul si importul ilegal al bunurilor culturale mobile  clasate in pat rimoniul cultural national (tezaur sau fond) si al bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi clasate in patrimoniul cultural national si care au fost exportate ilegal fara indeplinirea conditiilor si procedurii de efectuare a exportului, precum si pentru a asigura returnarea sau restituirea lor in cazul unui export sau import ilegal.

ARTICOLUL 11 

Relatiile dintre Arhivele Nationale ale Romaniei si Arhivele de Stat ale Republicii Macedonia se vor derula in baza Acordului de colaborare in domeniul arhivistic intre Directia Generala a Arhivelor Statului din cadrul Ministerului de Interne al Romaniei si Arhivele Republicii Macedonia, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 1995

ARTICOLUL 12 

Partile incurajeaza cooperarea pe scara larga in domeniul publicarii de carti, prin:

a) schimbul de carti din domeniul culturii si artei, pe baze comerciale si necomerciale;

b) organizarea reciproca de expozitii si participarea la targuri de carte;

c) cooperarea directa dintre edituri;

d) promovarea contactelor directe intre scriitori, editori si traducatori din cele doua state;

e) incurajarea traducerii si publicarii in statele lor a lucrarilor literare si stiintifice semnificative ale autorilor din celalalt stat.

ARTICOLUL 13

Partile vor acorda o atentie speciala necesitatii de a satisface nevoile culturale ale persoanelor apartinand minoritatii romane din Republica Macedonia si ale persoanelor apartinand minoritatii macedonene din Romania si, in special, protejarii in comun a patrimoniului lor cultural si istoric.

In acest scop, se vor stabili forme de cooperare intre institutiile de resort din cele doua state.

ARTICOLUL 14

Partile incurajeaza cooperarea directa dintre institutiile competente in domeniul respectarii dreptului de autor si a drepturilor conexe, in baza conventiilor si tratatelor internationale in vigoare privind protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe, la care cele doua state sunt parti.

ARTICOLUL 15

Partile incurajeaza dezvoltatea si promovarea cooperarii dintre agentiile nationale de presa si organizatiile profesionale din domeniul mass-mediei, ziarele, societatile de radio si televiziune din cele doua state, pe baza acordurilor incheiate direct, la nivel national si regional.

ARTICOLUL 16

 Partile vor analiza posibilitatea deschiderii si functionarii de institute/centre culturale ale Romaniei in Republica Macedonia si ale Republicii Macedonia in Romania. Statutul legal si conditiile de functionare a acestor institute/centre vor fi stabilite printr-un acord separat.

 ARTICOLUL 17

Partile incurajeaza cooperarea in domeniile educatiei, stiintei si culturii in cadrul UNESCO si al altor organizatii internationale.

ARTICOLUL 18

 Partile sprijina initiativele in domeniul educatiei, stiintei si culturii pentru punerea in aplicare a proiectelor agreate de comun acord, in cadrul cooperarii regionale.

ARTICOLUL 19

Partile incurajeaza cooperarea dintre institutiile si organizatiile de resort in domeniul educatiei fizice si sportului, cooperarea directa dintre cluburile si asociatiile sportive, organizarea de competitii si reuniuni, schimbul de sportivi, antrenori si de informatii stiintifice si metodologice privind educatia fizica si sportul.

 ARTICOLUL 20

 Partile incurajeaza cooperarea si schimbul de reprezentanti ai autoritatilor publice de resort in domeniul tineretului, precum si schimbul de reprezentanti ai asociatiilor si organizatiilor neguvernamentale de tineret, pentru o mai buna cunoastere reciproca.

 ARTICOLUL 21

 In vederea punerii in aplicare a prezentului acord, autoritatile de resort ale partilor pot incheia programe periodice de cooperare in domeniul educatiei, stiintei, culturii, tineretului si sportului,mass-mediei, in care se vor stabili activitatile concrete, precum si conditiile organizatorice si financiare pentru realizarea lor.

ARTICOLUL 22

 Prezentul acord nu exclude posibilitatea realizarii de alte forme de cooperare care nu sunt prevazute de acesta, din campul de aplicare a acordului. 

ARTICOLUL 23

Prezentul acord va intra in vigoare la data primirii ultimei notificari scrise, prin care cele doua parti se informeaza reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la indeplinirea conditiilor necesare pentru intrarea in vigoare, prevazute in legislatiile nationale ale celor doua state.

ARTICOLUL 24

Acordul ramane in vigoare pentru o perioada de cinci (5) ani si se va reinnoi automat pentru noi perioade de 5 ani, daca niciuna din parti nu notifica in scris celeilalte parti intentia sa de a denunta acordul, cu cel putin sase (6) luni inainte de expirare.

Dupa expirarea prezentului acord, programele realizate in baza acestuia raman valabile pana la incheierea perioadei lor de aplicare.

ARTICOLUL 25

La data intrarii in vigoare a prezentului acord, Acordul de colaborare culturala dintre Guvernul Republicii Populare Romine si Guvernul Republicii Populare Federative Iugoslavia, semnat la Brioni la 27 octombrie 1956, isi va inceta valabilitatea in relatia dintre Romania si Republica Macedonia.

 

 

Semnat la Skopje la 3 iulie 2013, in doua exemplare originale in limbile romana, macedoneana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

PENTRU GUVERNUL ROMANIEI         PENTRU GUVERNUL REPUBLICII MACEDONIA

            Titus Corlatean,                                                         Nikola Poposki,

        ministrul roman al afacerilor externe       ministrul macedonean al afacerilor externe