Zidar, pietrar, tencuitor
- evaluare si certificare competente profesionale -

Vrei sa afli ce cunostinte si abilitati iti sunt necesare pentru a parcurge procesul de evaluare? Click aici

Cod nomenclator - 7122.2.1
Standardul ocupational Click aici

Instrumente de evaluare utilizate
» Teste scrise
» Fise de observare
» Intrebari orale
» Portofoliu
» Fotografii lucrari realizate anterior
» Recomandare / raport din partea altor persoane
Activitatile principale - Unitatile de competenta
» Comunicarea la locul de munca
» Lucrul in echipa
» Efectuarea unor calcule matematice simple
» Dezvoltarea profesionala proprie
» Planificarea activitatilor zilnice
» Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca, de protectie a mediului si de PSI
» Organizarea locului de munca
» Intretinerea starii de functionare a echipamentelor de lucru
» Asigurarea calitatii lucrarilor efectuate
» Executarea lucrarilor de demolare a zidariei
» Prepararea mortarelor pentru zidarii si tencuieli
» Executarea zidariilor simple
» Executarea zidariilor de piatra naturala
» Executarea zidariilor de complexitate medie
» Executarea zidariilor de mare complexitate
» Executarea tencuielilor simple
» Executarea tencuielilor decorative
» Executarea tencuielilor de mare complexitate
» Executarea lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor de locuit

Ce este Arhiva Electronica De Garantii Reale Mobiliare - AEGRM-

AEGRM este o baza de date unica la nivel national, este un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare, dar si de publicitate, baza de date structurata pe persoane si bunuri mobile. Prin AEGRM se asigura inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea acestor operatiuni juridice.

Care sunt operatiunile juridice supuse publicitatii in baza de date AEGRM?

 • contracte de garantie, locatiune, consignatie, vanzare-cumparare, obligatii agricole;
 • sechestre asiguratorii;
 • inscrieri in legatura cu o operatiuni privind finantele publice;
 • inscrieri in legatura cu diferite tipuri bunuri:
 • autovehicule;
 • utilaje agricole, altele decat autovehicule;
 • creante;
 • conturi bancare;
 • actiuni/parti sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
 • polite de asigurare;
 • universalitati (stocuri, fond de comert sau alte asemenea universalitati);
 • echipamente/instalatii/alte bunuri destinate sa serveasca exploatarii unei intreprinderi;
 • paduri care urmeaza a fi taiate;
 • minerale care urmeaza a fi extrase;
 • recolte, in general, dar si recolte ce urmeaza a fi culese;
 • efective de animale, etc.

Cine poate solicita inscrierea unui aviz de garantie in baza de date AEGRM?

Orice creditor ipotecar care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispozitiilor Codului civil, trebuie sa completeze un formular de aviz de ipoteca pe suport de hartie, ori in format electronic si sa-l depuna, respectiv sa-l transmita, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege si a tarifului corespunzator stabilit de acel operator.

Beneficiile si avantajele inscrierilor

Creditorul impune, de obicei, mai multe condiţii pentru beneficiarul împrumutului, respectiv pentru debitor. Unele dintre aceste condiţii privesc întotdeauna siguranţa creditorului că nu există niciun alt creditor care să aibă vreun drept asupra bunului afectat garanţiei şi siguranţa că nici unui viitor creditor nu i se vor acorda drepturi mai extinse asupra bunului afectat garanţiei.

AEGRM serveşte tocmai aceste două scopuri principale:

 1. Previne potenţialii creditori cu privire la existenţa unor interese anterioare asupra bunului afectat garanţiei;
 2. Stabileşte ordinea priorităţii privind pretenţialii creditori cu privire la bunul afectat;

Contractul de garanţie, privilegiul, titlurile sau cesiunile de creanţă înregistrate în arhivă au valoare de titlu executoriu, nemaifiind necesară procedura judiciară a obţinerii acestui titlu, reducânduse pe această cale cheltuielile (taxe şi onorarii), precum şi termenele de realizare a dreptului.

 • Avantajul de a avea prioritate fata de alţi creditori, inclusiv bugetele de stat şi locale. 
 • Executarea garanţiilor prin forţe proprii (creditorul are dreptul să ia în posesie bunul afectat în mod paşnic sau prin intermediul unui executor judecătoresc).
Cerere furnizare informatii si eliberare certificate din baza de date AEGRM
Formular Aviz Initial
Formular Aviz Modificator
Formular Aviz De Stingere