ANUNT VANZARE PRIN LICITATIE A DOUA IMOBILE

Societatea Comerciala UZUC SA. cu sediul in localitatea Ploiesti , Str. Depoului nr.16; Jud. Prahova, organizeaza la data de 21 06 2017  orele 12.00, la sediul societatii, licitatia deschisa cu oferta in plic  avand ca obiect vanzarea a doua imobile,  identificate astfel:

I - Cantina   in suprafata de 3140 mp  situat in Ploiesti str. Depoului nr.16 (acces din str. Marin Brutaru), jud.Prahova.  Imobilul se compune din :

Teren in suprafata de 3140 mp+ Cladire -Cantina  - supr. construita -1119 mp, cladirea are o structura din cadre de beton putand fi usor recompartimentata si transformata in spatiu de birouri, spatiu comercial, sau spatiu industrial.

Pretul de pornire a licitatiei  pentru  vanzarea activelor este:  Imobil Cantina + teren aferent  : 810.000 EUR,  la care se adauga TVA.


II - Imobil RezidentialCamin  in suprafata de 4858 mp,  situat in Ploiesti str. Fratiei nr.7, jud.Prahova, compus din:Teren in suprafata de 4858 mp +Cladire – sala mese  - supr. Contruita 158 mp+ Camin de nefamilisti  - supr. Construita  862 mp. Caminul detine o parcare de aprox. 100 locuri.

Pretul de pornire a licitatiei  pentru  vanzarea activelor este:  Imobil rezidential-Camin + teren aferent  : 1.335.000 EUR,  la care se adauga TVA.

In situatia in care imobilele nu se adjudeca la data de 21 06 2017, se organizeaza licitatii in fiecare zi de marti in acelasi loc si la aceeasi ora, respectiv: 27 06 2017 ; 04 07 2017 ; 11 07 2017.