MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

Cod COR:  325702

Tip curs: autorizat, perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Instruirea personalului departamentului de mediu; Perfectionarea profesionala proprie; Definirea politicii de mediu a organizatiei; Elaborarea programelor de management de mediu; Proiectarea sistemului de management de mediu; Evaluarea aplicarii politicii si a programelor de mediu; Organizarea si supravegherea auditului de mediu; Implementarea sistemului de management de mediu; Monitorizarea si corectarea periodica a managementului de mediu; Proiectarea si gestionarea sistemului informational si de documentare a managementului de mediu; Organizarea departamentului de protectie a mediului; Planificarea activitatilor de protectie a mediului.

Tematica:

 • Prezentarea standardului SR EN ISO 14001:2005
 • Auditarea sistemelor de management de mediu: Prezentarea standardului SR EN ISO 19001:2003; Terminologie; Tipuri de audit; Principii de auditare
 • Programul de audit
 • Activitati de audit
 • Raportarea auditului
 • Competenta si evaluarea auditorilor
 • Tehnici de audit
 • Certificarea si acreditarea
 • Relationarea ocupatiei “Manager al sistemului de management de mediu” cu standardul ocupational

Contact cursuriDurata: 42 ore

Program de desfasurare: de luni pana vineri, orele 16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

 • 780 lei, persoane fizice
 • 850 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
 • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8