Tribunalul Arbitral este format conform Cap. III, Art. 18, din trei arbitri, cate unul numit de fiecare parte, iar al treilea - supraarbitru – ales de cei doi arbitri.
Curtea de Arbitraj Comercial pune la dispozitia societatilor comerciale o lista cu 40 de arbitri.
Arbitrii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor judecatoresti, ei nefiind reprezentantii partilor.

Procedura:

  • Tribunalul Arbitral e sesizat de Reclamant printr-o cerere scrisa, numita cerere de arbitrare sau actiune arbitrala.

Ea cuprinde:
• datele Reclamantului,
• datele Paratului,
• obiectul si valoarea contractului,
• motivele fapt si de drept,
• numele arbitrului ales.

Deasemenea este anexat contractul si toate documentele necesare.

  • Paratul este instiintat de chemarea in judecata printr-o citatie,
  • In termen de 20 zile Paratul trebuie sa depuna la Curtea de Arbitraj Comercial Intampinarea,
  • Tribunalul Arbitral este constituit dupa alegerea de parti a arbitrilor,
  • Arbitrii hotarasc care va fi primul termen de judecata,
  • In continuare are loc judecarea cauzei,
  • Hotararea arbitrala are efectele unei sentinte judecatoresti definitive si obligatorii, din momentul comunicarii ei catre parti, iar investita cu formula executorie constituie titlu executoriu.