Incepand cu 31 martie 2014 Fundația Antreprenoriat Social implementeaza in parteneriat cu Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Mureș, Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Camera de Comerţ și Industrie Prahova și SC Indice Consulting and Management SRL.proiectul Formare UTilă a resurselor Umane RuralE – FUTURE” .

Proiectul are o duratăde implementare de 18 luni, desfășurându-se în perioada 31 martie 2014 - 30 septembrie 2015

Obiectivul general al proiectului este creșterea mobilităţii și capacităţii de ocupare pentru 740 de persoane (persoane implicate în agricultura de subzistenţă și persoane inactive).

Obiectivele specifice sunt:  

 • O1 - informarea privind piaţa muncii și consilierea profesionalăși dezvoltarea de abilităţi necesare pentru găsirea unui loc de muncă, pentru 740 de persoane;
 • O2 – creșterea și diversificarea competenţelor profesionale în domenii non-agricole pentru 526 de persoane;
 • O3 - dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în vederea iniţierii unei afaceri în mediul rural pentru 450 de persoane;
 • O4 - organizarea a 6 burse locuri de muncă în vederea facilitării accesului grupului ţintă la ocupare.

Grupul ţintă este reprezentat de:

 • 200 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
 • 540 de persoane inactive

Grupul ţintă va proveni din mediul rural al regiunilor Sud-Vest, Centru, Sud-Muntenia, necesitând adaptarea la cerinţele pieţei non-agricole.

Activităţile pe care le vom derula în cadrul proiectului sunt:

 • Activităţi de mediere, informare și consiliere profesională – ne propunem informarea grupului ţintă cu privire la evoluţia pieţei muncii, stabilirea traseului profesional, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și acordarea de sprijin în găsirea unui loc de muncă prin organizarea de burse a locurilor de muncă.
 • Cursuri de formare profesională – ne propunemorganizarea și desfășurarea de cursuri de formare profesională pentru grupul ţintă în vederea adaptării competenţelor la cerinţele pieţei muncii în sectoare non-agricole.

Cursurile de formare profesională propuse sunt din domenii precum:  

 • alimentaţie publică – cursuri de calificare
 • estetică– cursuri de calificare  
 • îngrijitor bătrâni/copii – cursuri de calificare
 • IT – curs de perfecţionare
 • Acţiuni de consiliere și asistenţă în vederea dezvoltării antreprenoriatului – ne propunem  încurajarea grupului ţintă în vederea dezvoltării de activităţi independente sau afaceri proprii în mediul rural și oferirea de asistenţă în deschiderea de activităţi independente.
 • Acţiuni inovatoare cu scopul creșterii ocupabilităţii – urmărim dezvoltarea unei platforme care va oferi suport în acţiunile de creștere a ocupabilităţii (consiliere, mediere, antreprenoriat, formare profesională) pentru grupul ţintă, precum și realizarea de ghiduri de bună practică.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

Valentin Cismaru – Manager proiect – Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.           

 • Fundaţia Antreprenoriat Social: Anca Săvoiu-Cismaru – Coordonator parteneri - Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.              
 • Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Mureș: Stela Bățaga – Coordonator parteneri - Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea: Gheorghe Rizoiu – Coordonator parteneri - Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • Camera de Comerţ și Industrie Prahova: Ciobanu Maria – Coordonator parteneri - Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • SC Indice Consulting and Management SRL: Carmen Constantin – Coordonator parteneri – Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.”

Subcategorii