EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Cod COR:  214946

Tip curs: autorizat, perfectionare cu recunoastere nationala

Atestare: certificat de absolvire eliberat de MMFPS si MECT si certificat de competente

Obiective exprimate in competente profesionale (conform standard ocupational): 

Negocierea in cadrul proceselor de atribuire; Elaborarea documentelor de specialitate; Analizarea legislatiei aplicabile specifice; Acordarea consultantei de specialitate; Planificarea achizitiilor publice; Derularea procedurilor de atribuire; Finalizarea procedurilor de atribuire

Tematica:

  • Sistemul achizitiilor publice; Legislatia aplicabila
  • Autoritatile contractante – tipuri, domeniu de aplicare
  • Proceduri de atribuire – tipuri, etape: licitatia deschisa; licitatia restransa; dialog competitiv; negociere; cerere de oferta; concurs de solutii
  • Reguli de calificare si selectie a candidatilor/ofertantilor
  • Reguli de participare la procedura de atribuire
  • Comisia de evaluare – rol, atributii
  • Reguli procedurale

Contact cursuriDurata: 30 ore

Program de desfasurare: de luni pana joi, orele  16:30 – 20:30

Conditii minime de participare:  Studii superioare

Costul cursului:

  • 780 lei, persoane fizice
  • 850 lei persoane juridice; membrii CCI Prahova beneficiaza de un discount in functie de nivelul cotizatiei
  • Taxa examen 50 lei (TVA inclus)

Mod de plata: integral sau in 2 rate, prima rata inainte de inceperea cursului

Platile se fac in lei, la sediul CCI sau in contul RO46RNCB0205044858750001, deschis la BCR Ploiesti

Locatia: sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, str. Cuza Voda, nr.8